Fiberbinder® beskytter håndværkere mod asbest og støv

Annonce – Dato 11 jun 2024

Håndværkere skal kunne arbejde sikkert i loftrum efter asbestrenovering

Fiberbinder® beskytter håndværkere mod asbest og støv

En banebrydende dansk udviklet metode gør det mere trygt for håndværkere at bevæge sig og arbejde på asbestsanerede loftsarealer.

Fiberbinder® og FiberbinderMetoden® kom på markedet i 2021, og stadig flere virksomheder i byggebranchen bruger i dag metoden for at undgå, at håndværkere udsættes for asbeststøv ved arbejde i loftrum efter nedrivningen af et asbestholdigt tag.

BINDER DE SIDSTE ASBESTFIBRE

Det kan være en stor udfordring at fjerne de sidste få asbestfibre efter asbestrenovering.

Når nedriverne iført asbestværnemidler er færdige med arbejdet, og der er gjort grundigt rent og luftet ud, så kan der stadig gemme sig asbestfibre i revner, sprækker og andre ufremkommelige steder, som de efterfølgende håndværkere uden asbestværnemidler – fx tømrere, elektrikere og blikkenslagere - risikerer at hvirvle op og indånde.

Fiberbinder er en let klæbrig væske, som fikserer de sidste asbestfibre på loftsarealer, hvor den grundige rengøring ikke er nok. Væsken påføres nemt og hurtigt med en eldrevet rygsprøjte, og når væsken lander på overfladen, så løber den ned i revner og sprækker og fikserer de tilbageværende asbestfibre og sænker antallet af fibre, der kan hvirvles op i luften.

Fiberbinder® beskytter håndværkere mod asbest og støv

METODEN GIVER TRYGHED

Snedkermester Arne Pedersen A/S er én af de virksomheder, der er begyndt at sikre asbestsanerede loftsarealer med FiberbinderMetoden.

”Vi har flere sager, hvor nedriverne har gjort det rigtig godt, og hvor de har rengjort, som de skulle, men for at sikre vores medarbejdere endnu mere, så har vi brugt FiberbinderMetoden med stor succes. Det giver tryghed, inden flere fag skal i gang efter nedriverne”, forklarer Jesper Heien, arbejdsmiljøchef hos Snedkermester Arne Pedersen A/S.

97 PCT. REDUKTION AF FIBRE

Håndværkere og de faglige organisationer er i dag meget opmærksomme på risikoen ved udsættelsen for asbest. FiberbinderMetoden minimerer risikoen for, at arbejdet går i stå i renoveringsprojekter, fordi der stadig findes asbestfibre i revner og sprækker.

Metoden er testet i laboratorieforsøg, og der er dokumentation for op til 97 pct. reduktion af antallet af asbestfibre i luften efter påføring af Fiberbinder.

Arbejdstilsynets rengøringsvejledning

ARBEJDSTILSYNETS RENGØRINGSVEJLEDNING

FiberbinderMetoden lever op til kravene i Arbejdstilsynets rengøringsvejledning, som beskriver, hvad der skal gøres, når det ikke er muligt at fjerne de sidste fibre med grundig rengøring af tagkonstruktionen.

Bygherre/bygherrerådgiver har i den situation ansvaret for at aktivere arbejdsmiljøkoordinatoren, som skal koordinere samarbejdet mellem de efterfølgende arbejdsgivere. De skal i samarbejde sørge for, at efterfølgende arbejde og færdsel i området kan ske uden udsættelse for asbeststøv. ”Det kan fx være ved at træffe foranstaltninger, der binder asbestfibrene i overfladen og dermed forhindrer, at asbestfibre i revner og sprækker eller på ru overflader kan hvirvles op”, lyder det i vejledningen.

KONTAKT

For flere oplysninger om FiberbinderMetoden®

Mere om produktet Fiberbinder - Efter asbestrengøring

Fiberbinder - Efter asbestrengøring

Efter asbestrengøring: Fiksering af svært tilgængelige asbestfibre

Loftrum

Loftrum

FiberbinderMetodens hovedanvendelsesområde er på loftrum

Læs mere

Vejledning fra Arbejdstilsynet

Vejledning fra Arbejdstilsynet

Rengøring og kontrol før afslutning af asbestarbejde

Læs mere

Udbudstekst

Udbudstekst

Asbestbindervæske – Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

arbejdsprocedure for slutrengøring

arbejdsprocedure for slutrengøring

DMR arbejdsprocedure Fiberbinder 2024

Læs mere

Fiberbinder Rapport

Fiberbinder Rapport

Dokumentation for effektivitet af asbestfiberbinding_MO_22-05-2022

Læs mere

Fiberbinder

Fiberbinder

Produktdatablad

Læs mere

Fiberbinder

Fiberbinder

Teknisk Datablad

Læs mere

Fiberbinder

Fiberbinder

Sikkerhedsdatablad

Læs mere

Fiberbinder

Fiberbinder

Brugsanvisning

Læs mere

Fiberbinder

Fiberbinder

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Læs mere

Fiberbinder oplysningsfilm