Få 1 hel etage mere på byggeriet, store besparelser på den samlede bygningshøjde

Annonce – Dato 28 jun 2022

Skandek Ståltagelementer er særdeles velegnede til mange former for tagterrasser, hvor der er krav om niveaufri adgang fra boliger til tagterrasser, stor isoleringsevne, lav indbygningshøjde og brandkrav som REI 60 og REI 120.

Tagterrasser udført med lette Skandek ståltagelementer

En ekstra etage

Med den lave indbygningshøjde kan der være store besparelser på den samlede bygningshøjde, hvilket i flere tilfælde har betydet at man har kunnet få en hel etage mere på hele byggeriet.

Ingen problemer med råd, svamp og brand

Ståltagelementerne er opbygget af de patenterede Skandek bjælker og udført af 100 % uorganiske materialer. Der vil derfor aldrig kunne opstå råd og svamp i konstruktionen, selvom taget eller tagterrassen skulle blive utæt eller der kommer byggefugt ind i forbindelse med byggeriet. Materialerne er ligeledes 100 % ikke-brændbare.

Lydforhold

Skandek Ståltagelementer er i flere byggerier blevet afprøvet med hensyn til lydforhold, og i alle de undersøgte byggerier blev alle BR 2015-krav overholdt omkring trinlyd og lejlighedsskel.

CE-godkendt

Skandek er som de eneste ståltagelementer i Danmark CE-godkendt.

Levetid

En Life Cycle Assessment fra IPU-afdelingen på DTU beskriver, at Skandek Ståltagelementer har en levetid på min. 100 år. Der er siden 2000 udført ca. 800.000 m² Skandek Ståltagelementer i Danmark, Norge, England, Færøerne, Island og Grønland, så der er tale om et gennemprøvet tagsystem.

Skandek ståltagelementerSkandek Ståltagelementer er i flere byggerier

CASE

Z - Huset, Aarhus Ø

Billederne viser boligbyggeriet Z - Huset i Aarhus, hvor der er anvendt ca. 5.000 m² Skandek Ståltagelementer som tagterrasser. For opnå så tynd en konstruktion som muligt er der anvendt en Skandek bjælke på 200 mm, som spænder 7,5 m med en personlast på 2,5 kN/m². Derved er der sparet meget højde for hele byggeriet. Design: Rambøll Architecture & Integrated Design.

Fordele med Skandek Ståltagelementer:

  • Lav indbygningshøjde – niveaufri adgang
  • 100 % uorganiske materialer – ingen råd og svamp
  • 100 % ubrændbare materialer – ingen brandfare
  • Brandgodkendt til REI 60 og REI 120
  • Store spændvidder – op til 12 m
  • Stor styrke og stor skivevirkning
  • Hurtig montage og tæt tag

Yderligere information: www.skandek.dk, tlf. 40 52 58 00.

Mere om produktet Tagterrasse

Tagterrasse

Skandek tagelementer er brugt til mange byggeprojekter som bærende elementer

Tagterrasser