Et cirkulært løfte til WindowMasters kunder

Annonce – Dato 16 mar 2023

Et cirkulært løfte om fremtidig genbrug. 

Windowmaster - Et cirkulært løfte om fremtidig genbrug

Enhver virksomhed, uanset størrelse, sætter sit aftryk på vores fælles planet. Derfor er det WindowMasters kompromisløse holdning, at alle virksomheder uanset størrelse, må tage et ansvar for at minimere deres skadelige effekt på miljøet og klimaet. Med andre ord: At stræbe efter at være en ansvarlig verdensborger.

Windowmaster - Hverken omkostnings- eller tidskrævende

Hverken omkostnings- eller tidskrævende

WindowMasters produkter, som blandt andet består af styresystemer og motorer til naturlig ventilation og brandventilation, indeholder en række værdifulde metaller, elektronik og batterier. Derfor har producenten nu udviklet en cirkulær model, der også går under navnet ’Circular Promise’.

Det nye løfte har til formål at sikre, at materialerne i de produkter, der er solgt fra og med januar 2023 i Europa, kan leveres tilbage efter endt levetid. Dermed forbliver de i værdikæden, så de kan blive brugt igen. Rent praktisk indebærer dette, at hver gang systemerne skal repareres eller skiftes ud, tilbagetager WindowMaster de solgte produkter, og sikrer, at de bliver adskilt i rene materialefraktioner og genanvendt.

Dette sker i kraft af et nyopstartet samarbejde. Den eksterne partner er specialiseret i at sortere det, der betragtes som elektronikaffald, samt i at sikre, at det finder vej tilbage i værdikæden.

Et løfte til kunderne – og resten af verden

Et vigtigt element for en bæredygtig producent er evnen til at udnytte råvarer og ressourcer effektivt, samt at sikre genanvendelse af materialerne, så det undgås, at de skrottes efter endt brug. Dette giver ikke bare god forretningsmæssig mening, hvad angår ressourceforbrug – det er også et vigtigt konkurrenceparameter.

Windowmaster - Et løfte til kunderne og resten af verden Derfor udgør WindowMasters Circular Promise et løfte til både kunder og omverden om, at virksomheden tager ansvaret for, at materialerne enten bliver sorteret og recirkuleret i egen værdikæde eller finder anvendelse i nye produkter.

Rydder også op i fortiden

Men det er ikke nok blot at se fremad med et løfte om at genanvende de produkter, der sælges nu og i fremtiden. Derfor ledsages WindowMasters Circular Promise af et system, som har til hensigt at rydde op i fortiden.

Dette take-back-system indebærer, at producenten tager produkter og systemer tilbage og sørger for, at også disse materialer bliver sorteret, genanvendt og sikret en ny plads i værdikæden. Ordningen, som i første omgang startes op i Danmark, bringes i spil i forbindelse med reparation eller udskiftning af systemer eller produkter, der er blevet installeret i bygningerne for 10-20 år siden.

Et cirkulært løfte om fremtidig genbrug (windowmaster.dk)

 

 

Referenceprojekter fra WindowMaster

Moesgård Museum

Moesgård Museum

Nybygning | Aarhus | 355 Mio.Kr.

Nybygning af museum i Aarhus på 3 etager . Selve byggeriet er påbegyndt janua...

Axel Towers

Axel Towers

Nybygning | København | 550 Mio.Kr

Nybygning af kontorbygning i København på 16 etager hvoraf 5 etager er unden ...

Industriens Hus

Industriens Hus

Udv.renovering | København | 600-800 Mio.Kr

Udv.renovering af kontorbygning i København på 7 etager hvor den ene etage er...

Pakhuset Langelinie

Pakhuset Langelinie

Anlægsarbejde | København | 350 Mio.Kr

Anlægsarbejde af kontorbygning i København på 7 etager . Selve byggeriet er p...