WindowMaster

WindowMaster arbejder for at levere det bedste og sikreste indeklima i verden på den mest intelligente og bæredygtige måde. Det gør vi ved at udvikle og producere veldesignede løsninger indenfor naturlig ventilation, hybrid ventilation og brandventilation. Vores styresystemer er udviklet med fokus på optimal brugerkomfort samt med

Læs mere

Vi udstiller på Building Green Copenhagen.
Mød os på stand nr. 16.

Produkter fra WindowMaster

Naturlig og hybrid ventilation

Naturlig og hybrid ventilation

Vi har systemer til en række forskellige bygningsstørrelser og -behov


Skalerbart styresystem til naturlig ventilation

Skalerbart styresystem til naturlig ventilation

Et cloud-baseret styresystem til naturlig ventilation og facadeautomatisering


Brandventilation – ABV anlæg

Brandventilation – ABV anlæg

Brandventilationsløsninger til bygninger i alle størrelser