Enghaveparken

Enghaveparken er efter sin ombygning blevet en del af Københavns største klimaprojekt og indgår i den samlede skybrudshåndtering af hele Vesterbro, ved at rense og genbruge regnvand til rekreative formål. ​

Få alle detaljer om dette projekt med abonnement hos Byggefakta Smart

Involverede firmaer

WaterCare Filtration

Det nye Enghaveparken kan tilbageholde op til 22.600 m3 regn- og overfladevand fra bl.a. Carlsberg Byen, så de mange omkostningsfulde oversvømmelser ved skybrud undgås og håndteringen af fremtidens stigende regnmængder sikres. De store mængder overfladevand fra Carlsberg Byen ledes til Enghaveparkens underjordiske magasiner, hvor det renses i en rensezone placeret bag Enghaveparkens musikpavillon og sceneplads.

Rensezonen består af et innovativt og miljøvenligt anlæg fra WaterCare Filtration der reducerer vandets partikler, næringsstoffer og tungmetaller. Derefter kan vandet bruges til parkens vandrender og vanddyser i springvandshaven.


Produktkoblinger

Fjernelse af tungmetaller

Det nye Enghaveparken kan tilbageholde op til 22.600 m3 regn- og overfladevand fra bl.a. Carlsberg Byen, ...


Relaterede projekter

Bispebjerg Helende Haver

Bispebjerg Helende Haver

Anlægsarbejde | København | 33,8 mio.kr

Anlægsarbejde af friluftsscene i København . Selve byggeriet er påbegyndt aug...


Ø-Linjen

Ø-Linjen

Anlægsarbejde | Aarhus | 2 mio.kr

Anlægsarbejde af friluftsscene i Aarhus . Selve byggeriet er påbegyndt novemb...


TIVOLI FRIHEDEN HAVREBALLE SKOVVEJ

TIVOLI FRIHEDEN HAVREBALLE SKOVVEJ

Nybygning | Aarhus | 80 mio.kr

Nybygning af friluftsscene svarende til 2 bygninger i Aarhus på 3 etager hvor...