En løsning til bevægelige fuger

Annonce – Dato 19 mar 2024

Bevægelige fuger opstår ofte og er svære at undgå på grund af belastninger og vibrationer. Her er en almindelig fugeløsning ikke modstandsdygtig nok og bliver hurtigt ødelagt.

Vibrations- og støjfri passage

Overflader med stålprofiler eller almindelig fuge er aldrig helt jævne og vil forårsage støj, vibrationer og påvirkning af hjul m.m. Specielt hvis der køres med truck med skrøbeligt eller følsomt gods, eller transporteres personer på hospitaler m.m. vil en løsning med en fugeprofil gøre en forskel, da den laver en jævn overflade, som gør at udstyr på hjul kan passere næsten vibrations- og støjfrit.

fugerfuger fra bjarmodanvibrations- og støjfri passage

Anvendelse

En løsning med en præfabrikeret fugeprofil kan bruges flere steder, om det er lagerområder, produktionshaller, parkeringsdæk eller hospitaler m.m. Kan også benyttes på steder, hvor der er brug for at man har en vandtæt fuge.

Forbedret belastningsfordeling og minimale vibrationer

Bølgedesignet i profilen giver mulighed for forbedret belastningsfordeling og resulterer i minimale vibrationer under direkte bil- og trucktrafik mm.

Montering

  • Før montering af fugeprofilen skal der fræses en rille, hvor man fjerner det eksisterende gulvmateriale
  • Når denne rille er klargjort, blandes en epoxylim, som ilægges og fordeles i rillen samt påføres på bagsiden af fugeprofilerne
  • Fugeprofilerne monteres så de er plane med øvrig belægning, herefter spartles rillen med epoxylim rundt om profilen, inden det skal hærde
  • Dagen efter slibes fugeprofilerne, så overgangen bliver helt plan

Forskellige slags fugeprofiler

Der findes forskellige slags fugeprofiler alt efter hvor stor den eksisterende fuge er, temperaturforskelle f.eks. sommer og vinter på parkeringsdæk m.m., men her hjælper vi hos Bjarmodan gerne med at finde den rigtige løsning.

Fordele:

  • Plan overflade med høj slidstyrke
  • Hurtig montering
  • Forbedret arbejdsmiljø
  • Reducerer slid på f.eks. hjul, hjullejer m.m.

Yderligere information: www.bjarmodan.dk, tlf. 86 55 14 89.