En gorter® taglem giver sikker adgang til arbejde på taget

Annonce – Dato 15 sep 2023

Det er i mange tilfælde den sikreste og mest behagelige løsning at træde ud på taget gennem en taglem.

EN GORTER® TAGLEM GIVER SIKKER ADGANG TIL ARBEJDE PÅ TAGET

Bygningers flade tage bliver i dag betrådt i professionel sammenhæng langt oftere end tidligere. Der er ikke blot færdsel på taget i forbindelse med vedligeholdelse af selve taget, det er også nødvendigt at gå ud på taget, når solpaneler, klimasystemer, mobilmaster med mere skal inspiceres og serviceres.

Når servicearbejde skal udføres på taget, vil det normalt være et krav, at der angives en sikker adgangsvej, så færdslen kan ske forsvarligt.

Området er blandt andet reguleret af bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning, og omfanget af foranstaltninger til beskyttelse beror her på en konkret vurdering af risikoen, arbejdets art og forholdene på stedet.

TAGLEMMEN HAR FLERE FORDELE

Med en Gorter taglem i kombination med en passende stige, en foldestige eller fast trappe er der sikker adgang til hele taget. Det kræver normalt ikke en tilladelse at placere en taglem, og det sparer omkostninger og giver bygningen et både praktisk og smukt udseende.

Det er i mange situationer den sikreste og mest behagelige løsning at træde op på taget gennem bygningen via en taglem med stige eller trappe. På den måde kan en servicemedarbejder benytte den allerede eksisterende trappe eller elevator i bygningen, og der er plads til lettere og sikrere at transportere materiale.

Løsningen har derudover den fordel, at den beskytter mod hærværk, da den ikke giver adgang for uønskede gæster på taget.

Taglemme fås med en lukket låge og som ovenlysvinduer, men også i en brandbestandige og eksplosionsaflastende udgaver.

EN GORTER® TAGLEM GIVER SIKKER ADGANG TIL ARBEJDE PÅ TAGET

TAGLEMMEN VINDER OFTE

Der er andre muligheder for adgang til taget, men nogle af disse løsninger har ulemper, som taglemmen ikke har.
En lejder eller vægstige med rygbøjle på bygningens facade giver ofte adgang til taget i industriel bebyggelse, men hvis bygningens udseende er vigtigt som for eksempel kontorer eller lejligheder, så er denne løsning mindre heldig. Desuden kan det være en ubehagelig oplevelse at gå op på taget på en vægstige ved store højder eller i dårligt vejr. Den begrænsede plads inde i rygbøjlen sætter også grænser også mængden af medbragte materialer.

Adgangen kan også ske gennem et taghus, som er en ekstra etage med en dør. Ulempen ved taghuset er, at bygningen får en ekstra etage, som tæller med i den maksimale tilladte højde. Den er desuden langt dyrere end en taglem og pynter ikke altid på bygningens udseende.

TAGLEMMEN fra gorter

TAGLEMMEN ER CERTIFICERET

Gorter taglemmen med tilhørende stige, saksetrappe eller fast trappe er en komplet og sikker løsning til tagadgang fra den øverste etage i en bygning.

En af sikkerhedsfunktionerne er håndtaget, som giver et sikkert greb på vej op eller ned fra taget. Taglemmen låses automatisk i åben position, så den aldrig kan lukke uventet, og derudover er Gorters saksetrapper og stiger nemme at låse under brug.

Gorter taglemme og kombinationer er TÜV NORD-certificerede og sikkerhedstestede i overensstemmelse med europæiske sikkerhedsstandarder. Baseret på denne certificering, samt CE (ETA) mærket på taglemmene, kan du hurtigt dokumentere den pålagte risikoanalyse, som arbejdsmiljøloven kræver.

gortergorter trapper

Læs mere om sikker tagadgang

nbs nordic

Gorter har gjort det let for arkitekter at downloade tekniske tegninger og BIM-objekter for standardprodukter. Beskrivelsestekster er også tilgængelige på NBS Nordic.

Specifikationer til Arkitekter inklusive NBS Nordic beskrivelsestekster

Kontaktinformationer: www.gorterdanmark.dk, info@gorterdanmark.dk , tlf.: +31 224 21 98 60