Brandsikring af facader

Dato: 5 sep 2019

I forbindelse med brandsikring ofres der traditionelt ikke megen opmærksomhed på en vigtig del af enhver bygning: den ydre facade. Dette til trods for at brandstiftelse, påsatte brande, utilsigtede brande og selvantændelse er et stort og stigende problem. Skoler og bevaringsværdige bygninger er mere udsatte for brandstiftelse end andre bygninger. Når sådanne situationer opstår, er nøglen til at reducere skader hurtig opdagelse, øjeblikkelig alarm og evakuering, og aktivering af slukning.

Brandsikring af facader med Autronica fire and security A/S

Branddetektion

Så hvad kan der gøres? En af de store udfordringer med brandbeskyttelse af ydersiden af en bygnings facader, er at isolere overvågningen til kun facaden, og ikke det omkringliggende område. Sne, regn og snavs påvirker også på detektionen. Der er tre typer af branddetektion, der er egnet til beskyttelse af facader: Røg-, varme- og flammedetektion:

Røgdetektion

Røgdetektion er en omfattende og velkendt teknologi til at opdage brand, fx gennem de traditionelle punktdetektorer, højfølsomme aspiratorer eller linjedetektion. Brande med røgudvikling vil i løbet af få sekunder blive opdaget, og de forskellige løsninger kan give høj følsomhed og dækning af større områder. Men i et udendørs miljø vil røgalarmer have store problemer med vind, tåge, kondens, forurening og hærværk.

Varmedetektion

Varmedetektion er i lighed med røgdetektion en anerkendt påvisningsmetode gennem den traditionelle punktdetektion, varmestænger eller varmedetekterende kabel. En sådan teknologi kan let tilpasses til det aktuelle miljø, og kræver kun lidt vedligeholdelse. Men også disse teknologier møder problemer med de udendørs miljøer, responstiden er lang, og risikoen for hærværk er stor.

Flammedetektion

En flammedetektor er en sensor, der er designet til at opdage og reagere på tilstedeværelsen af flammer eller brand. En flammedetektor kan ofte reagere hurtigere og mere præcist end en røg- eller varmedetektor på grund af de mekanismer, der bruges til at registrere flammen.

Flammedetektion med en sensor designet til at opdage flammer fra Autronica fire and security A/Svandresistent flammedetektion til facader fra Autronica fire and security A/S

Den bedste løsning 

For at finde frem til den bedste løsning gennemførte Autronica Fire and Security sammen med Bravida Norge, Undervisningsbygg og Norsk Brannvernforening en sammenlignende fuldskala-test hos RISE Fire Research i Trondheim. Testen bestod mellem deres AutroFlame BG-201 dual IR flammedetektor og et konventionelt lineært varmedetekteringsskabel. Detektorerne blev monteret som i praksis i eksisterende installationer for at få en omfattende og sammenlignende analyse mellem teknologierne, men også for at identificere kvaliteten af de løsninger, der anvendes på markedet i dag. Branden blev startet i overensstemmelse med NFPA 72, hvor bomuld dyppet i N-heptan blev antændt på en stålplade i bunden af en væg. AutroFlame-detektoren afgav signal 6 sekunder efter tænding, og da branden udviklede sig og varmen steg, fulgte LHD-kablet 7 minutter og 49 sekunder senere. Testen viste altså, at ny teknologi har gjort facadesikkerheden smartere, hurtigere og mere pålidelig. Resultaterne understøttes også af flere testrapporter.

Læs hele testrapporten her:

Firmaprofil

Autronica Fire and Security AS er en norsk producent af brandsikring med 60 års erfaring fra både landmarkedet, petrokemi-olie-gas og den maritime sektor. De danske distributions- og serviceafdelinger har stærke kompetencer indenfor både detektion (ABA), talevarsling (AVA) og gaslukning (ARS).

Yderligere information: www.autronicafire.dk, tlf. 3686 9600 eller direkte til salgsingeniør Søren Bækkegaard, soren.baekkegaard@autronicafire.dk, tlf. 2080 4390.

Virksomhedens politik for datahåndtering, integritet og cookies

Du accepterer, at vi indsamler data, når du besøger vores hjemmeside og benytter vores serviceydelser. I vores integritetspolitik forklarer vi, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi bruger dem til.
Læs mere...

OK, jeg forstår