Airmaster decentrale ventilationsanlæg

Dato: 24 mar 2020

Airmasters decentrale ventilationsanlæg må installeres uden ekstra brand- og røgsikring i det lokale, som skal ventileres, når anlægget eller anlæggene udelukkende betjener én brandcelle eller en udelt brandsektion (DS428:2019, 3.2.4(C)).

anlæggene udelukkende betjener én brandcelle

Der skal i bygninger være god sikkerhed for personer i tilfælde af brand. Først og fremmest skal risikoen for brand selvfølgelig minimeres, men hvis branden først er opstået, så skal brand- og røgspredning begrænses bedst muligt. Når der projekteres og installeres ventilationssystemer i en bygning, skal de brandmæssige forhold tages i betragtning, så brandsikkerheden ikke forringes som følge af systemet.

Det er blandt andet her, at decentrale ventilationsløsninger fra Airmaster kommer til sin ret. Foruden de energi- og reguleringsmæssige fordele som denne type ventilationsløsning har, er installation af decentrale ventilationsanlæg typisk langt mere enkel når det kommer til sikring mod brand- og røgspredning.

Ingen rørføring

Decentral ventilation fra Airmaster er stand-alone ventilationsanlæg med egen styring - alt er samlet i én unit. Ofte vil det decentrale ventilationsanlæg være monteret ved en ydervæg, som vist på illustrationen, så der kun er ganske korte kanaler ud gennem ydermuren, og der leveres frisk luft direkte til hvert lokale. Uden rørføring rundt i bygningen er der hermed heller ikke brug for røgspjæld mellem de enkelte rum.

Notat om installation af decentrale ventilationsanlæg i forhold til brandsikring.

Decentral ventilation fra Airmaster

Notatet skal anses som en vejledning. Projektering og udførelse af ventilationssystemer skal til enhver tid ske i henhold til den gældende lovgivning, der tages derfor forbehold for eventuelle fejl ændringer.

FÅ NYHEDER OM BYGGEMATERIALER OG
PRODUKTER - DIREKTE I INDBAKKEN

Virksomhedens politik for datahåndtering, integritet og cookies

Du accepterer, at vi indsamler data, når du besøger vores hjemmeside og benytter vores serviceydelser. I vores integritetspolitik forklarer vi, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi bruger dem til.
Læs mere...

OK, jeg forstår