Vejarbejdere frygter for deres sikkerhed

Annonce – Dato 3 sep 2020

En kombination af bilisternes manglende opmærksomhed og sikkerhedsudstyrets kvalitet ved vejarbejder lægges under luppen efter flere ulykker de seneste måneder.

AVS Vejsikring A/S, Truck Mounted Attenuator, sikkerhed i traffikForældet udstyr og teknologi

Igennem det sidste årti er der sket meget på markedet for køretøjer, når man kigger på design og form. De biler, vi i dag kører rundt i, er blevet betydeligt større og tungere. Ifølge Danmarks Statistik tager en typisk personbil 12 kg. på om året. Hvor der tidligere var mange småbiler, der lå på omkring 800 kg., ligger personbilerne i dag tættere på de 1.500 kg.

Disse ændringer i vores køretøjers form og design betyder, at de sikkerhedsløsninger, som benyttes i dag, ikke nødvendigvis længere er tidssvarende og lever op til de krav, der er til sikkerhedsudstyr brugt i trafikken ved bl.a. vejarbejder og ulykker.

Vejdirektoratet bekræfter overfor medierne, at der er behov for at kigge på en opgradering, både når det gælder sikkerhed for trafikanter, der kører på vejene og for dem, der arbejder derude. Ulykker sker oftest pga. uopmærksomhed, og når det kan konstateres, at bilister til tider mangler fokus under kørslen, bør barren for sikkerhedsniveauet på udstyr og materiel hæves.

Høj sikkerhed med TMAEntreprenørmateriel til byggebranchen

Entreprenørmateriel til byggebranchen

AVS Vejsikring A/S arbejder hver dag på, at vejarbejdere er optimalt sikret, og at trafikken glider så godt som muligt. Vi har hos AVS Vejsikring A/S et stort udvalg af materialer, som vi sælger til forskellig brug i byggebranchen. Vores udvalg af entreprenørmateriel opdateres løbende, og du har mulighed for at vælge forskellige former for produkter til brug ved forskellige typer af opgaver. De produkter, som vi sælger, bruges ofte i forbindelse med optimering af trafik, og vores entreprenørmateriel er derfor med til at sikre sikkerheden i trafikken.

Al materiel fra AVS Vejsikring A/S er kvalitetssikret og godkendt, og holdbarhed samt sikkerhed er nøgleordene, når der kigges efter nye produkter.

Høj sikkerhed med TMA

Et af de nyeste produkter hos AVS Vejsikring A/S inden for TMAer (Truck Mounted Attenuator) er den såkaldte BLADE TMA, der er testet og godkendt i henhold til MASH 2016 TL-3, hvilket er den ultimative og skrappeste test på området.

Grundet sin specielle konstruktion med to hydrauliske cylindere til at hæve og sænke stødpuden har BLADE TMA det højeste og tidssvarende sikkerhedsniveau og ligger med en topplacering på markedet over TMA. BLADE TMA bliver leveret med et FHWA-godkendelsesbrev og al anden krævet dokumentation, såsom en manual og CE-formularer.

Yderligere information: avs-vejsikring.dk, tlf. 70 20 20 94, e-mail: mail@avs-vejsikring.dk