Valide 3D-visualiseringer viser tydeligt konsekvenser af fremtidigt byggeri

Annonce – Dato 4 jul 2024

Mikkel Barker skaber klarhed over lokalplaner og miljøvurderinger

Valide 3D-visualiseringer viser tydeligt konsekvenser af fremtidigt byggeri

3D-visualisering er et værktøj til at opleve et byggeri, inden det er opført. Det hjælper beslutningstagere med at forstå projektets omfang og indvirkning i by og landskab og giver en forståelig og fælles reference for dialogen imellem de involverede parter.

Lokalplan og miljøvurdering

Ved større VE-projekter, højhusbyggeri, vejanlæg eller ved påvirkning af ind- og udkik fra kirker, indgår 3D-visualiseringer som en del af dokumentationsmaterialet og kan være et krav fra myndigheder. 
Her stilles der større krav til validiteten af materialet, dels fordi det indgår i beslutningsprocessen og dels da det bruges offentligt.

Valide 3D-visualiseringer viser tydeligt konsekvenser af fremtidigt byggeri

Så hvordan sikrer du dig, at materialet er validt?

Jeg har i 15 år arbejdet med netop det - valide 3D-visualiseringer. Når en 3D-model af projektet skal placeres i et fotografi, taget fra terræn eller drone, er det afgørende, at 3D-modellen ses fra korrekt position og med korrekt placering, størrelse og perspektiv.
Dette gøres bl.a. ved at opmåle kontrolpunkter, have styr på brændvidde og forvrængning samt arbejde i kendte koordinatsystemer. Alt sammen elementer, som naturligt indgår i mine arbejdsprocesser.

Reference:

Mindet 6, Aarhus

Mindet 6 er et 146 meter højt tårn, der bygges ovenpå et eksisterende og historiske kornlager og som skal fungere som bindeled mellem havn og centrum. Jeg har udført visualiseringerne, der er indgået i lokalplan 1147, der blev vedtaget i Aarhus Byråd d. 22. juni 2021. Visualiseringerne opfylder Aarhus Kommunes krav til verificerbare 3D-visualiseringer, som er de mest specifikke krav, jeg er stødt på siden jeg i 2006 startede firma.

Mikkel Barker skaber klarhed over lokalplaner og miljøvurderinger

Firmaprofil

Jeg besidder både en landmålers og en fotografs kompetencer og kender arkitekters, bygherrers og 3D-visualiseringsbureauers ønsker og behov til dataformater og præsentation. Jeg kan derfor rådgive om både opmåling og fotografering og hjælpe med at afklare, hvad og hvorfra der skal fotograferes.

I tidens løb har jeg hjulpet kunder som Rambøll, C.F. Møller, Cadpeople, LYTT Architecture, Schønherr og Arkitema med at visualisere deres bygge- og anlægsprojekter.

Yderligere information: mikkelbarker.dk, tlf. 29 61 34 90, mobil 50 41 91 71, e-mail: info@mikelbarker.dk

Mere om produktet Kvalitetssikrede 3D-visualiseringer

Kvalitetssikrede 3D-visualiseringer

Valide 3D-visualiseringer til lokalplaner og miljøredegørelser

Referenceprojekter fra Mikkel Barker ApS

Odder Kommune - Biogasanlæg

Odder Kommune - Biogasanlæg

Odder Kommune har sendt tre mulige placeringer af et biogasanlæg i foroffentl...