Ulefos LOD rendestensrist med sideindløb og vandbræt

Annonce – Dato 16 mar 2023

En effektiv løsning til styring af overfladevand.

Ulefos - En effektiv løsning til styring af overfladevand

Ulefos LOD er en løsning til lokal afledning af regnvand, baseret på idéen om at overfladevand er en ressource. En miljøvenlig, effektiv løsning, der reducerer risikoen for oversvømmelse under kraftig nedbør.

Regnvand ledes til grønne regnbede

Store mængder regn øger presset på kloaksystemerne og forårsager oversvømmelse. Tilmed ledes unødvendigt meget regnvand ud til de danske rensningsanlæg. Derfor har vi udviklet en løsning, der giver mulighed for at lede regnvand ud i rekreative grønne regnbede i bybilledet.

Fuld eller delvis gennemstrømning

Ulefos LOD med sideindløb kan monteres med fuld gennemstrømning til regnbed eller med delvis gennemstrømning, hvor en ønsket mængde af vandet skal ledes i afløb. Anvendelse bestemmes ud fra hvad der er mest hensigtsmæssigt i det aktuelle område.

Produktet er udviklet i samarbejde med Statens Vegvesen i Norge og er anvendt i FoU-projekt tilknyttet totalrenovering i Drammen.

Egenskaber

 • Afløb for lokal håndtering af store mængder regn
 • Leder vand fra vejbanen ned i regnbed (LAR)
 • Muligt at udlede vand ned i infiltrationsbrønd
 • Mulighed for at aflukke opføringsrøret
 • Låsbart dæksel med påstøbt pakning
 • Vandflowet kan reguleres ved at montere/ afmontere inderdækslet
 • Vandbrættet kan justeres 35 grader
 • Mindst mulig erosion hvor vandet kommer ind i grøft
 • Enkel og simpel montering
 • Minimal vedligeholdelse
 • Miljøvenlig og effektiv løsning

Se mere her

Se en video her:

Yderligere information: ulefos.dk, tlf. 3649 6111.

Mere om produktet Afvandingsrender

Afvandingsrender

Se mere om produkterne her

Filcoten Self

Filcoten Self

Filcoten SELF-serien er til let trafik

Læs mere

Filcoten Light

Filcoten Light

Filcoten LIGHT-serien er til let trafik

Læs mere

Filcoten TEC

Filcoten TEC

Filcoten TEC-serien er til let trafik

Læs mere

Filcoten PRO

Filcoten PRO

Filcoten PRO-serien er til tung trafik

Læs mere

Filcoten ONE

Filcoten ONE

Filcoten ONE-serien er et innovativt monolitisk system til tung trafik

Læs mere

Filcoten tilbehør
Brøndgods og Filcoten afvandingsrender
Klimaregnskab Ulefos Jernværk 2021
Ulefos afvandingsrende: Bæredygtig for mennesker og miljø