UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole

UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole - vi uddanner og udvikler dig til fremtiden.

Vi er den tætte kobling til arbejdsmarkedet og dermed til virkeligheden. Undervisningen er fokuseret om faktiske udfordringer og samtlige faglige områder drives i nært samarbejde med aftagere og samarbejdspartnere.

Kom t

Læs mere

Produkter fra UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole

VVS-Installatør (AK)

VVS-Installatør (AK)

Ventilation, Varme og Sanitet-installatøruddannelsen


AU i VVS-Installation

AU i VVS-Installation

En fleksibel uddannelse rettet mod folk i beskæftigelse, som ønsker VVS-aut...


AU i energiteknologi

AU i energiteknologi

Et bindeled mellem mange fagområder indenfor konstruktions- og install...