Træf det sikre valg

Annonce – Dato 29 okt 2020

God håndhygiejne er en af de bedste måder at forebygge smittespredning, og her spiller håndaftørring en væsentlig rolle. 75% af respondenterne1 i en europæisk undersøgelse ønsker, at flere faciliteter ville tilbyde papirhåndklæder som alternativ til lufttørrere, og papirhåndklæder er klart det foretrukne valg..

papirhåndklæder er klart det mest foretrukne valg.

Bliv klar til den nye hygiejnestandard med Tork

Kravene til sikre hygiejneløsninger på offentlige toiletter er nu større end nogensinde. 80% af alle respondenter1 i den tidligere nævnte undersøgelse har højere forventninger til sikkerheden på offentlige toiletter, og flertallet siger endda, at uhygiejniske toiletfaciliteter gør, at de føler sig utrygge. Med over 50 års erfaring med professionel håndhygiejne har Tork den viden og de produkter, der er brug for til at blive klar til business i den nye hygiejnestandard.

Sørg for at de besøgende føler sig trygge

COVID-19 har gjort brugerne mere bevidste om sundhedsrisiciene ved utilstrækkelig hygiejne. Det har resulteret i et større pres på offentlige toiletter om at leve op til brugernes krav. I modsætning til papirhåndklæder genererer jet-air-dryers flere luftbårne dråber, der øger risikoen for spredning af bakterier2, og i dag føler 43% af respondenterne1 sig utrygge ved at gå ind på et toilet med lufttørrere. Sørg for at de besøgende føler sig trygge – skift over til en løsning med Tork Håndklædeark.

Firmaprofil

Tork er et Essity brand. Essity er en førende global hygiejne- og sundhedsvirksomhed der udvikler, producerer og markedsfører produkter til personlig pleje (baby care, feminine care, inkontinensprodukter og medico-tekniske løsninger), husholdningspapir og professionelle hygiejneprodukter og -løsninger. 

Læs mere på https://www.tork.dk/sikkertvalg

Yderligere information: www.tork.dk, tlf. 48 16 82 44

1Undersøgelse gennemført i 2020 af United Minds i samarbejde med CINT i April 2020. Undersøgelsen dækker de fire markeder: Tyskland, Frankrig, Spanien og Sverige. I alt 4.035 personer besvarede undersøgelsen.

2Margas E. et al, J Applied Microbiol, 2013