Trade-Line letvægts olie- og fedtudskillere

Annonce – Dato 24 nov 2022

Ny serie innovative olie- og fedtudskillere med lav egenvægt fra Trade-Line.

Trade-Line - Ny innovativ olie- og fedtuskiller

Trade-Line udvider nu sit produktsortiment med en serie brugervenlige olie- og fedtudskillere med meget lav egenvægt. Udskillerne er resultatet af et samarbejde, hvor Trade-Line fremstiller en speciel brøndenhed i plast og installerer NIXOR-teknologi i brøndene.

Det resulterer i

- effektive udskillere
- lav egenvægt i forhold til betonbrønde
- enkel højdejustering og nem montering uden tunge løft

Direktør Ole Blach Hansen fra Trade-Line er glad for samarbejdet med NIXOR, for det kombinerer ifølge ham det effektive med det praktiske. Med Trade-Line’s egenproducerede brøndenhed bliver det meget nemmere at håndtere udskillerne på arbejdspladsen – ”Vores udskillere vejer ikke ret meget sammenlignet med betonmodeller, og så er de ekstremt nemme at højdejustere. Det sparer tid, mindsker behovet for løftegrej og ergonomien forbedres væsentligt – men effekten er uændret. Det sørger teknologien fra NIXOR for.

Trade-Line - Standard olieudskillere

NIXOR standard olieudskillere anvendes typisk, hvor overfladevand eller vaskevand er blevet udsat for lette olieforureninger, sæberester eller lignende. De deles i to kategorier, der rummer forskellige typer. NIXOR-koalescensudskillere anvendes typisk, hvor der stilles høje krav til spildevandet. Det kan f.eks. være, hvor forureningen stammer fra mekanisk emulgerede olier (ex. efter højtryksrensning), eller hvor spildevandet ledes direkte til en recipient. Udskillerens filterelement samler de små emulgerede oliedråber til store dråber, som så stiger op.

En anden type er Nixor lamel olieudskillere, der anvendes, hvor olie og små fremmedlegemer skal udskilles i regnvand fra større befæstede arealer. De er specielt velegnede under store regnskyl, for lamellerne sikrer en rolig gennemstrømning i udskilleren, så små oliedråber får tid til at samle sig til større dråber, som så stiger op og opfanges. Større og tungere partikler vil derimod synke til bunds.

Det kan være formålstjenstligt at etablere en sandfangsbrønd foran lameludskilleren for at opnå maksimal effekt og mindre service af selve lameludskilleren.

NIXOR fedtudskillere er designet til at udskille organisk vegetabilsk og animalsk fedt fra spildevand udledt fra f.eks. produktion af fødevarer eller ved hoteller, restauranter og lignende steder. Udskillelsen sker ved at bremse flowet og udnytte tyngdekraften, så fedt og olie adskilles fra spildevandet og samles på overfladen. Her bliver det holdt tilbage, mens spildevandet løber ud i kloaksystemet. Når spildevandet bremses i fedtudskilleren, vil der typisk ske en temperaturnedsættelse, hvilket vil fremme udskillelsen af fedtet. NIXOR fedtudskillere er udstyret med deflektorer ved både ind- og udløb, så fedtet bliver i udskilleren.

Trade-Line og NIXOR - En verden af muligheder

Trade-Line og NIXOR – en verden af muligheder

Via samarbejde med NIXOR tilbyder Trade-Line også en række avancerede in-situ løsninger på miljøproblemer i forbindelse med afløb. Det kan f.eks. være bundfældningstanke, flowregulering, lugtfiltre, alarminstallationer og meget andet indenfor miljørigtige løsninger til kloaksystemer.

Se mere her

Mere om produktet Trade-Line letvægts olie- og fedtudskillere

Trade-Line letvægts olie- og fedtudskillere

Olie- og fedtudskillere med meget lav egenvægt

Trade-Line letvægts fedt- og olieudskillere