Thermaflex Nordic ApS

Både eksisterende samfund og samfund under udvikling har behov for bæredygtige løsninger inden for energi- og vandforsyning. I samarbejde med vores interessenter er vi med til at udvikle systemer til fremtidens generationer. Vi er inspireret af naturen i alt, hvad vi gør. Den byder nemlig altid på løsninger, som er systematiske,

Læs mere

Produkter fra Thermaflex Nordic ApS

Flexalen 600

Flexalen 600

Flexalen 600 dobbeltrør er udviklet som den mest energieffektive løsning.


Flexanet

Flexanet

Færdige præfabrikerede netværk på rulle


Flexalink 2

Flexalink 2

Præfabrikeret stikledning på 6 meter hovedledning