Tempomix 3 bruseløsning for indbygning i væg

Annonce – Dato 8 nov 2022

Vandtæt, modulær og justerbar installationsboks for rør i rørinstallationer.

Design, vandbesparelse og enkel installation

TEMPOMIX 3 leveres med en innovativ vandtæt indbygningsboks, som er testet og certificeret i henhold til NT VVS 129.

Vandtæt afslutning mod færdig væg

Den integrerede pakning bag på ”kraven” (se illustration) skaber en perfekt forsegling mod væggen. Konventionelle indbygningsbokse afkortes i niveau med væggen, hvilket øger risikoen for lækager. CMA/Delabie’s nye koncept er en løsning, der skal afkortes foran ”kraven”, hvilket sikrer en perfekt tætning og derved minimerer risikoen for lækage. En evt. lækage vil altid løbe på ydersiden af færdig væg via en drænkanal i ”kraven”.

Modulær løsning

Installationsboksen kan tilpasses installation i følgende vægkonstruktioner (se illustration). 

  • I en gipsplade/skinne vægkonstruktion (ved siderne)
  • I en massiv vægkonstruktion (forfra)
  • I en panel-/vægkonstruktion (bagfra)

CMA Armatur - Modulær løsning

Justerbar installationsboks

Installationsboksen kan tilpasses forskellige vægtykkelser, f.eks. massive vægkonstruktioner eller tynde skillevægge.
Med minimal justering kan den nemt justeres til brug i vægge fra 120 mm tykkelse til f.eks. gipsvægge på 10 mm (se illustration).

CMA Armatur - Vandtæt afslutning mod færdig væg

Hurtig og nem installation

Tempomix 3 løsningen med den intelligente, vandtætte indbygningsboks giver nogle særlige fordele, når man bruger ”rør-i-rør” systemet. Samlingen af rørene foregår inde i den vandtætte boks. Samtidig er der i armaturet indbyggede afspærringsventiler, filtre og kontraventiler der let tilgås forfra. Bag frontpladen er der i ”kraven” indbygget en drænfunktion, der fungerer som lækagesikring. Hvis der mod forventning skulle opstå en utæthed, vil eventuelt vand blive ledt ud gennem denne drænfunktion og løbe på ydersiden af færdig væg. Indbygningsboksen er testet og certificeret i henhold til NT VVS 129.

Minimal service og nem vedligeholdelse

Armaturet serviceres let via tilgang forfra, hvor man blot fjerner frontpladen for at få adgang. Vedligeholdelse foretages let ved hjælp af enkle, mekaniske reservedele.

Ergonomisk

TEMPOMIX 3 kræver takket være sin soft-touch-funktion kun 3 kg kraft for aktivering, hvilket også gør det muligt for børn at aktivere armaturet. Aktiveringsknappen på TEMPOMIX 3 bruges også til at justere temperaturen ved at dreje på denne. I forbindelse med aktiveringsknappen er der et indbygget temperatur-sikringsstop, der kan justeres, så man kan begrænse indblandingen af varmt vand.

Vandbesparelse

For at understøtte et minimalt vand- og ressourceforbrug leveres armaturerne med en forudindstilling på 3 liter pr. minut og en skylletid på 7 sekunder, hvilket giver en markant besparelse sammenlignet med konventionelle armaturer.

Design

CMA/Delabie udvikler produkter i et elegant og tidløst design, som er dimensioneret til intensivt brug ved installationer med mange brugere. Det omfattende sortiment inden for tidsstyrede løsninger passer til installationer med høj forbrugsfrekvens, og hvor der er et ønske om høj sikring mod vandalisme.

Se mere her

Yderligere information: www.cma.as, tlf. 86 28 77 66.