Suveræn cirkulær økonomi

Annonce – Dato 29 sep 2020

Cirkulær økonomi handler om genanvendelse af materialer eller - endnu bedre - affaldsforebyggelse gennem produkter, der eksempelvis kan repareres eller opgraderes. Det handler altså om nytænkende forretningsmodeller, hvor forbrugeren kan returnere produktet til reparation eller opgradering.

Kuvateks drikkevandskølere er en gennemtænkt og bæredygtig løsning

Født til cirkulær økonomi

Hos Kuvatek har man allerede stor fokus på bæredygtighed, og de ser ikke kun en mere cirkulær økonomi som et stort potentiale for miljøet, men også for konkurrenceevnen. Kuvatek drikkevandskølere er danskproducerede i industriel kvalitet med komponenter fra Danfoss. Alle kølere er gennemstrømningskølere, der siden 1999 har brugt miljørigtige kølemidler, der ikke skader ozonlaget. Der er ingen tanke med kviksølvholdig UV-lys, filtre eller andre servicekrævende komponenter. Kølerne er fremstillet af genanvendelige materialer og bidrager endog positivt til carbon footprint ved skrotning. En kandidat fra Aalborg Universitet viste, at Kuvateks køler har et carbon footprint på 62 Kg CO₂ mod en konkurrents på 597 Kg CO₂ - begge angivet til 120 liter i timen.

John Green, ejer af Kuvatek, fortæller:
”En Kuvatek drikkevandskøler er jo nærmest født til cirkulær økonomi! Først og fremmest er køleren produceret i Danmark, den er lavet i naturlige råvarer som aluminium og rustfrit stål, og derudover er vores køler let at renovere og genanvende. Selv maskiner fra midt 90’erne kan opgraderes og renoveres med nutidens komponenter og herefter køre som ny igen. Vi har faktisk ikke i væsentlig grad ændret noget indvendigt i køleren siden midten af 90’erne, fordi det allerede der var en gennemtænkt bæredygtig løsning”, og fortsætter: ”En Kuvatek drikkevandskøler leverer iskoldt vand døgnet rundt i typisk 10-15 år. Den er både lavet i materialer af høj kvalitet og i et uopslideligt design. Derfor er der heller ikke behov for dyre serviceaftaler, for med vores produkter er der nemlig ikke noget at servicere. Hvor andre giver servicekontrakter, giver vi 4 års omkostningsgaranti.”

Tilbagekøb

Siden 2007, hvor John Green overtog Kuvatek, har virksomheden købt deres maskiner tilbage i de tilfælde, hvor køleren har været udtjent eller kunden har ønsket en Kuvatek køler med større kapacitet. Med den rette renovering har mange af kølerne stadig mange gode år i sig, så derfor har de med stor succes repareret og solgt dem videre med 2 års garanti.

En Kuvatek drikkevandskøler, cirkulær økonomiMinimering af totalomkostninger

Miljø- og Fødevareministeriet har i juni 2020 udgivet rapporten ”Prisen for Cirkulære Indkøb”, hvor det konkluderes, at det at tænke cirkulær økonomi ind i udbud og vælge produkter med lavest klimabelastning ikke vil føre til højere priser, men tværtimod til lavere priser, når totaløkonomien vel at mærke tages i betragtning. Anskaffelsesprisen for en Kuvatek drikkevandskøler er højere, men service- og driftsomkostninger er kørt helt i bund. Hos Kuvatek får man derfor markedets bedste totaløkonomi. Totalomkostningerne er typisk over 25-30 % billigere over 5 år og 50 % billigere over 10 år i forhold til konkurrenterne.

Mindre strømforbrug

I rapporten står også:
”Desuden spiller energiforbruget i brugsfasen stadig en vigtig rolle for mange produkter og bør regnes med i en totaløkonomisk pris, når der vælges produkter.” Ifølge en undersøgelse fra Forsvarets Bygningstjeneste bruger en Kuvatek drikkevandskøler bruger op til 90 % mindre strøm end andre sammenlignelige kølere. Dette skyldes, at køleren stort set kun bruger strøm på at nedkøle, når man tapper fra den. Den bruger ikke strøm på hele tiden at holde vand nedkølet i en tank eller omdanne energi til is i en isbank.

Kuvatek holder bare!

Kuvateks primære kunder er private virksomheder, skoler, efterskoler, gymnasier og sygehuse. TECHCOLLEGE i Aalborg har indtil videre 28 drikkevandskølere fra Kuvatek. Bjarne Bro Pedersen, Bygnings- og Servicechef på TECHCOLLEGE i Aalborg, fortæller:
”Vi var udmærket klar over, at der var løsninger, der var billigere end Kuvatek, men i vores søgning var det ikke prisen, men driftssikkerhed og holdbarhed, der var førsteprioritet. Vi har efterfølgende hørt fra andre - folkeskoler og gymnasier - og alle siger det samme: Kuvatek holder bare! Vi sætter pris på, at vi ikke hele tiden skal skifte reservedele - og vores elever og ansatte sætter pris på det kolde vand.”

Iskoldt drikkevand - også i Coronatiden

Det seneste eksempel på cirkulær økonomi hos Kuvatek er, at de nu kan opgradere gamle maskiner til berøringsfri betjening, så de er på linje med de nye modeller fra Kuvatek med berøringsfri betjening - endda uden batteri. Derved kan man sikre sine brugere en Coronasikker adgang til iskoldt drikkevand.

Download rapporten ”Prisen for Cirkulære Indkøb”

Man er selvfølgelig hjertelig velkommen til at ringe til Charlotte på tlf. 4283 4824 eller John på tlf. 2167 4824, hvis man har spørgsmål omkring Kuvatek og deres produkter.