SPIR (Sustainable Production & Innovative Recycling)

Dato: 2 maj 2019

Saint-Gobain, der er en af verdens førende leverandører af materialer til byggeriet, har investeret 110 millioner kr. i et biomasseprojekt, der skal gøre Leca®-fabrikken i Hinge mere konkurrence- og bæredygtig. Projektet betyder, at fossile brændstoffer i produktionen byttes ud med biomasse, hvilket vil sænke CO₂-udledningen fra fabrikken med mere end 50 % om året. Samtidig vil det på sigt være muligt at udnytte overskudsvarmen til fjernvarme.

Nyt biomasseprojekt skal gøre Leca®-fabrikken mere konkurrence- og bæredygtig

Investering i bæredygtighed

Netop bæredygtighed er et nøgleområde for Saint-Gobain og Leca, og det lokale projekt fra Hinge blev også godt modtaget af Saint-Gobain koncernen, da projektet bidrager til Saint-Gobains overordnede mål om at reducere CO₂ med 20 % inden 2025. ”Det, at vi halverer vores CO₂-udslip betyder meget. Derudover er det også glædeligt, at vi kommer til at kunne tage en type biobrændsel ind, som normalt ender på deponi, fordi ikke mange andre kan bruge den. Dermed bidrager vi både til et bedre CO₂-aftryk og til cirkulær økonomi” siger Jesper Schmidt, projektchef hos Leca Danmark A/S.

Støttet af Energistyrelsen

Projektet er støttet med 49,5 millioner kr. fra VE Proces tilskudsordningen – en ordning fra Energistyrelsen, der blev søsat som anlægsstøtte til virksomheder, som hjælp til omlægning af procesenergi fra fossil til vedvarende energi. Resten af pengene er Saint-Gobains investering i projektet, der består af et røggasrensningsanlæg og et mølleanlæg. Sidstnævnte skal sikre, at biobrændslen har den finhedsgrad, der skal til, for at produktionen kan køre optimalt. Projektet blev startet op i eftersommeren 2018 og forventes færdigt i slutningen af 2019.

Leca®-fabrikken i Hinge, konkurrence- og bæredygtig, SPIR

Status på SPIR-projektet

Fundamenterne forventes færdige i løbet af april og maj, hvorefter rejsningen af det nye modtageanlæg og røggasrensningsanlæg går i gang:

  • Der er over en tre ugers periode blevet banket mere end 80 betonpæle i jorden som skal bære de nye siloer, tanke og vasketårne.
  • Den 22. januar blev den nye 58 m høje skorsten rejst på én dag og står nu og venter på at håndtere røgen fra alle tre ovne en gang efter sommerferien.
  • Hammermøllen til formaling af affaldsbrændsel er i produktion hos Gematec i Børkop.
  • Schwing i Tyskland arbejder på stempelpumpen og rørføring til transport af spildevandsslam.
  • Clean Air Technology har snart færdigproducerede vasketårne klar i Letland.

Der har været stort fokus på sikkerhed og ros til Lecas egne medarbejdere for deres engagement og opmærksomhed på projektet, som er med til at sikre et højt sikkerhedsniveau. Det rigtige mix af affaldsbrændsler, som opfylder Lecas mål om CO₂-reduktion, skal nu findes. Flere leverandører har givet deres bud på det fremtidige brændsel til erstatningen af kul.

Referenceprojekter fra Leca Danmark A/S

Opførelse af almene boliger i Varde

Opførelse af almene boliger i Varde

Varde

Byggeherren, Varde Bolig Administration, ansøgte indledningsvis Varde Kommu...

Krøyers Plads - opførelse af boliger

Krøyers Plads - opførelse af boliger

Nybygning | København K | 190 Mio.Kr

Nybygning af boligblokke i København med 67 lejligheder på 7 etager . Selve b...

Det Kongelige Teater, Skuespilhuset

Det Kongelige Teater, Skuespilhuset

Nybygning | København | 900,0 Mio.Kr

Nybygning af teater i København på 4 etager hvor den ene etage er under jorde...

GRØNT TAG PÅ FREDERIKSBERG I KØBENHAVN

GRØNT TAG PÅ FREDERIKSBERG I KØBENHAVN

Frederiksberg

1.100 m3 Leca® letklinker danner underlaget på et af de hidtil største grøn...

Virksomhedens politik for datahåndtering, integritet og cookies

Du accepterer, at vi indsamler data, når du besøger vores hjemmeside og benytter vores serviceydelser. I vores integritetspolitik forklarer vi, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi bruger dem til.
Læs mere...

OK, jeg forstår