Sikkerhed og tryghed ved hjælp af byrumssikring i nærmiljøet

Annonce – Dato 7 Feb 2019

Øget fokus i disse år på byrumssikring

Vi er en del af en konfliktfyldt verden, hvor en fredelig bil eller lastbil pludselig kan blive til et dødbringende våben i hænderne på en terrorist. Derfor øges fokus i disse år på byrumssikring - eller mere specifikt: Hvordan vi kan gøre byrummene bøvlede for terroristerne.

Byrumssikring fra KIBO Sikring

Forhindringer i byrummet

“Byrumssikring kan ikke i sig selv forhindre dødsfald,” pointerer sikkerhedsrådgiver Henrik Sichlau fra rådgivnings- og ingeniørvirksomheden Spangenberg & Madsen, der bl.a. samarbejder med Københavns Lufthavn og Rigspolitiet. Han peger i stedet på, at byrumssikring handler om at gøre det svært for terroristen at starte terrorangrebet i byrummet. Det kan man fx gøre ved at lave snoede adgangsveje og afspærringer i form af eksempelvis pullerter, betonklodser med mere.

Snoede adgangsveje og afspærringer i form af pullerter, betonklodser

Nye krav til sikkerhedsforanstaltningerne

“Det handler om at skabe et byrum, der giver overblik, så folk kan se, hvad der sker, og giver dem mulighed for at søge i dækning eller komme væk,” forklarer Henrik Sichlau. Sikkerhedsforanstaltningerne stiller nye krav til den måde, vi tænker og indretter byrummene på, og kan rejse spørgsmål om, hvor synlige sikkerhedsforanstaltningerne skal være. Mange debattører har ytret bekymring for, at synlig byrumssikring vil have en negativ psykisk indvirkning på os, der færdes i byerne. Dette er dog ikke nødvendigvis tilfældet.

Pullerter og byrumssikringSynlig sikkerhed er tryghedsskabende

I 2011 udgav Politiets Efterretningstjeneste undersøgelsen ‘Sikkerhed og tryghed på befærdede steder’. Her var konklusionen, at borgerne oplever synlige sikkerhedsforanstaltninger som direkte tryghedsskabende. De opfattede simpelthen den synlige sikkerhed som et tegn på, at kommunen og virksomhederne omkring de befærdede områder gør sig umage for at sikre dem. Og det manglede da også bare.

KIBO Sikring hjælper gerne med at skabe sikkerhed og tryghed ved hjælp af byrumssikring i nærmiljøet.

Kontakt en af firmaets dygtige rådgivere og få hjælp til at komme i gang allerede i dag.