SediPipe – effektiv rensning af overfladevand

Dato: 3 okt 2019

Der stilles store krav til rensning af regn- og overfladevand i moderne anlægsbyggerier, ikke mindst fra befæstede arealer som for eksempel veje og parkeringspladser. Her har Nyrup Plast A/S stor erfaring med både olieopsamling og effektiv rensning, hvor vandet renses for sedimenter, tungmetaller og andre miljøfarlige stoffer.

Nyrup Plast Sedipipe

Effektiv rensning

SediPipe renser vandet før udledning i et vandløb eller før nedsivning. Særligt er XL modellen optimal til brug for motorvejsanlæg ved kraftige skybrud eller ved ulykker, hvor det opfanger og tilbageholder olieudslip. SediPipe findes i forskellige modeller og fungerer efter enkle, velkendte principper og optager ikke ret meget plads. Vedligeholdelse sker med en almindelig slamsuger, og SediPipe kan installeres midt på en eksisterende afløbsledning.

rensning af regn- og overfladevand i moderne anlægsbyggerier

Anvendelse

Efter kørearealer af alle slags og før udledning til recipienter (å, sø, havn/hav) til beskyttelse af natur og miljø. Før åbne eller underjordiske bassiner/faskiner. Dette mindsker driften, som normalt er ret omstændelig. Før LAR-anlæg, for at opretholde renset vand til de åbne anlæg.

Nyrup Plast har et tæt samarbejde med Fränkische og tilbyder blandt andet Sedipipe XL Plus,Enkel rensning af vand

Tysk kvalitet

Nyrup Plast har et tæt samarbejde med Fränkische og tilbyder blandt andet Sedipipe XL Plus, som fjerner op til 99 procent sand og grus samt tungmetaller og PAH’er (polycycliske aromatiske kulbrinter). SediPipe er tysk kvalitet, når den er allerbedst. Det er produkter, som er gennemtestet på tyske universiteter og har bevist sig selv igennem mere end ti års brug overalt, hvor der stilles høje krav til effektiv rensning af regn- og overfladevand.

Læs mere om Sedipipe her

Link til SediPipe L

Her finder du artikel ”Enkel rensning af vejvand” om SediPipe.

Virksomhedens politik for datahåndtering, integritet og cookies

Du accepterer, at vi indsamler data, når du besøger vores hjemmeside og benytter vores serviceydelser. I vores integritetspolitik forklarer vi, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi bruger dem til.
Læs mere...

OK, jeg forstår