Proline Ventilation kanaltætning

Annonce – Dato 3 okt 2017

Få et bedre indeklima med relining-metoden

Proline Ventilation kanaltætning

Proline Ventilation kanaltætning

For et bedre indeklima

Et kanalsystems vigtigste opgave er at transportere luft fra et sted til et andet. Er kanalsystemet utæt, betyder det at emhætten mister sugeevnen til at transportere den varme luft. Desuden kan den manglende sugeevne medføre sygdom. Ved at reline kanalerne indvendigt, vil risikoen for huller blive reduceret væsenligt. Proline Ventilation har mere end 15 års erfaring med relining, og arbejder udelukkende med at inspicere og reline ventilationskanaler.

Kanaltætning

Prolines metode indebærer at huller og samlinger tætnes i eksisterende kanaler. Hele kanalsystemer kan også relines for at forbygge fremtidige skader. Med den patenterede teknologi påsprøjtes tætningsmaterialet indvendigt i kanalerne. Alle typer af kanalsystemer kan behandles: rektangulære, firkantede og runde af asbest, beton eller stål. Det ikke-brændbare og vandbærende materiale er registreret i det svenske BASTA og Sund Hus.

Komplet med Proline Ventilation

Det eksisterende kanalsystem kan opretholdes helt eller delvist. Selve processen er hurtig i forhold til traditionel udskiftning, da der ikke forekommer bygningsarbejde i form af nedrivninger med mere. Generne for beboerne er ligeledes minimale. Proline inspicerer kanalerne og klarlægger kanalsystemet med et kamera, og resultatet tegnes ind efter inspektionen.

Arbejdsgang

1. INSPEKTION
Kanalsystemet undersøges med et kamera for at afklare, hvordan der skabes adgang til systemet, hvilke dimensioner kanalerne har og af hvilket materiale kanalerne består af. Derefter udføres prøvetætninger på udvalgte steder, som efterfølgende evalueres sammen med kunden for at sikre at den ønskede tæthed opnås.

2. INFORMATION
Efter aftale om udformning og valg af metode, informeres alle berørte parter om hvad der kommer til at ske. Beboerne oplyses om tidspunkter, milepæle samt procedurer og eventuelle spørgsmål besvares.

3. RENSNING
Beskyttelsesdække udlægges de steder, hvor der skal arbejdes. Derefter renses kanalerne på den foreskrevne måde, afhængigt af hvilken type materiale, kanalen består af.

4. RELINING
Systemet inspiceres igen og eventuelle skader dokumenteres. Herefter relines den ønskede del af kanalen.

5. KONTROL/DOKUMENTATION
Proline kontrollerer kvaliteten på kanalen efter udført arbejde ved kamerainspektion. Alle kanalerne filmes og dokumenteres, og materialet overdrages til kunden. Tæthedsprøvninger kan efterfølgende foretages.

Firmaprofil

Proline Group er markedsleder i Europa inden for relining af spildevand og afløbsrør i etageejendomme. Reliningen udføres med polyesterplast efter en patenteret metode. Proline koncernen ejes af Lifco Group, som igen er ejet af Carl Bennet og har en årlig omsætning på 6 milliarder med over 3.000 medarbejder i koncernen.

Vi udstiller på Building Green i Forum. Mød os på stand nr. 23

Se mere på www.proline-group.dk, tlf. 63 61 85 45.

Referenceprojekter fra Proline Danmark ApS

AAB afd. 50

AAB afd. 50

Udv.renovering | København | 220 Mio.kr

Udv.renovering af boligblokke i København med 272 lejligheder på 8 etager . S...

Relining af A/B Solhøj

Relining af A/B Solhøj

Aalborg

Andelsboligforeningen A/B Solhøj har fået renoveret træstammer, hermed er d...

Relining af lejligheder i Elstedhøj

Relining af lejligheder i Elstedhøj

Århus

Elstedhøj 1-40. Sønderskovvej 153-163. Afdelingen omfatter to b...

Relining af lejlgheder på Sundholmsvej

Relining af lejlgheder på Sundholmsvej

Sundby

Ejerforeningen Engsund er beliggende på Englandsvej 14-16 og Sundholmsvej 1...