Oras imødekommer markedskrav om EPD'er og gør det nemmere at udvælge produkter med lav miljøpåvirkning

Annonce – Dato 10 nov 2022

Når Bygningsreglementet pr. 1. januar 2023, indfører krav om dokumenteret miljøpåvirkning for al nybyggeri, står Oras klar til at hjælpe rådgiveren og bygherren med at leve op, til de nye lovpligtige klimakrav ved at tilbyde EPD’er på sine produkter.

Oras - Armatur

EPD’er et markedskrav, når et nybyggeri skal certificeres

EPD (Environmental Product Declaration) også kaldet miljøvaredeklaration på dansk, dokumenterer et byggemateriales miljøpåvirkning i hele dets livscyklus. Oplysningerne præsenteres på en standardiseret måde, som gør det mere transparent at sammenligne forskellige byggematerialer og dermed lettere at udvælge det mindst miljøbelastende materiale. Derved får EPD’er en vigtig funktion, når man fra nytår stiller lovpligtige miljøkrav om dokumentation for hvert enkelt materiales indvirkning for miljøet. En EPD er bygget op omkring en Livscyklusvurdering – LCA (Life Cycle Assessment) og har den fordel, at produktets miljøegenskaber kortlægges i hele dens livsforløb.

Oras gør det nemmere at udvælge produkter med lavt miljøaftryk

EPD’ens styrke ligger i, at den gør det muligt for byggebranchens rådgivende og udførende at vurdere et byggemateriales miljøpåvirkning. Oras har allerede tilpasset sig de fremtidige markedskrav ved at tilbyde kategorispecifikke EPD’er, der bidrager med gennemsigtighed over de enkelte produkters miljøpåvirkning. Det bliver således lettere at træffe oplyste, miljørigtige valg på baggrund af de forskellige data i EPD’erne. Hos Oras føler vi et stort ansvar for miljøet og bestræber os på at udnytte hver dråbe optimalt. Derfor fremstiller vi produkter med funktioner som ECO-knap, lavt flow, koldstart eller berøringsfri, der er designet til at reducere vandforbruget samt begrænse forbruget af varmt vand og dermed energi. Dette tilsikrer betydelige vand-og energibesparelser og kan være afgørende for at imødekomme de kommende miljøkrav.

Du kan finde Oras’ EPD’er her på siden eller på vores hjemmeside Oras Group Sustainability.

Oras gør det nemmere at udvælge produkter med lavt miljøaftryk

Oras arbejder for og med FN’s verdensmål

Netop fordi vand er en værdifuld ressource, der bør bruges med omtanke, arbejder Oras dedikeret med FN’s verdensmål nr. 6. Bæredygtighed har igennem mange år været en del af Oras’ DNA, hvilket kommer til udtryk i Oras’ målsætning om at skabe SMARTE produkter- og funktioner inden for hver eneste produktkategori, der reducerer vand- og energiforbruget. Viden om et produkts samlede miljøaftryk er ikke kun vigtig for vore kunder, men også for Oras selv, da vi ønsker at bidrage til en grønnere fremtid. Derfor er Oras en betroet partner, der støtter udførende og projekterende ved at tilbyde ressourcebesparende installationer, der er rigtige for dem og imødekommer lovkravet til grønne bygningers miljøaftryk.

Udforsk vores store sortiment af vand- og energibesparende armaturer til grønne bygninger her: ECO Building (oras.com)

Oras arbejder for og med FN's verdensmål