Områdesikring af Christiansborg

Annonce – Dato 16 nov 2023

I 2016 godkendte Københavns Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen og Folketinget en permanent områdesikring af Christiansborg, herunder sikring af Christiansborg Slotsplads. Da Slotspladsen har en lang historie som folkeligt mødested, var det vigtigt at den nye plan lagde vægt på at bevare pladsen som samlingspunkt for demonstrationer og andre begivenheder.

Områdesikring af Christiansborg med stenkugler

Åbenhed og monumentalitet

Totalrådgiveren GHB Landskabsarkitekter, som har stået bag projektets udformning, foretog et grundigt analysearbejde som arbejdsgrundlag for projektets tilblivelse. Landskabsarkitekt Torben Møbjerg fra GHB udtaler:
”Vi har fokuseret på at pladsens åbenhed og kontakten til facaderne på den modsatte side af kanalen er vigtig for opfattelsen af byrummet. Vi har desuden lagt vægt på at bevare pladsens monumentale stenagtige karakter.”

Han fortsætter: ”Med den nye udformning af Slotspladsen har vi sikret dens bygninger en værdig kontakt til byrummet. Det har desuden været højt prioriteret at få sikringsanlæggene indpasset på en arkitektonisk acceptabel måde, så udtrykket var en integreret løsning, som i den arkitektoniske, byrumsmæssige og historiske kontekst forekom naturlig.”

ZURFACE A/S har leveret de store stenkugler i bornholmsk granit

Inspirationskilder

”Inspirationen til granitkuglerne som sikringselement er bl.a. hentet fra omgivelserne: Slotstårnet på Christiansborg med de gyldne kugler og C.F. Hansens smukke Slotskirke, der med sin klassicistiske arkitektur arbejder i geometriske former, f.eks. med tagets kuplede form. Som element passer kuglen i sit tidløse formsprog og dens retningsløshed godt ind, når man skal placere og tilpasse den som sikringselement i byrummet,” slutter Torben Møbjerg.

Ét ubrudt bueslag

Granitkuglerne er udført i Moseløkkegranit fra Bornholm som genfindes mange steder i omgivelserne og Slottets facade. Kuglerne er placeret i ét ubrudt bueslag fra Christiansborg Slotskirke til indgangen ved Rigsdagsgården fra Slotsholmsgade. Den geometriske placering har sit visuelle centrum i Christiansborgs akse gennem Ridebanen og rytterstatuerne. Foran Finansministeriet udgøres sikringen af en pullertrække, hvor overgangen fra kuglerækken markeres med en cirkulær messingring i belægningen. Tre steder i bueslaget er der etableret automatiske pullertanlæg, så officielle biler kan køre ind på Slotspladsen og til henholdsvis Prins Jørgens Gård og Rigsdagsgården. Derudover er der ikke mere adgang for køretøjer på Slotspladsen.

Granitkuglerne er udført i Moseløkkegranit fra Zurface

Brolægningen

Pladsens primære belægning er udført af traditionelle brosten i en sammenhængende, ensartet flade. Der er genanvendt slidte brosten, bl.a. fra pladsens tidligere belægning. Granitflisebelægningen langs facaden er ligeledes genbrug af eksisterende granitfliser og bordursten fra den tidligere pladsbelægning. Som en del af projektet er der plantet tolv nye træer langs Slotsholmskanalen, med en placering som i den oprindelige beplantning i grupper af tre.

Firmaprofil

ZURFACE A/S er Danmarks største totalleverandør af naturstensløsninger til det professionelle marked. Firmaet tilbyder alt i belægninger og anlægsartikler, gulve og beklædning til facader samt interiør- og specialløsninger. ZURFACE A/S er ene om at bryde den unikke bornholmske granit og har egen produktion.

Se mere på zurface.dk

Referenceprojekter fra Zurface

Israels Plads, København

Israels Plads, København

Nybygning | København | 50-70 mio kr.

Nybygning af parkeringshus/kælder i København . Selve byggeriet er påbegyndt ...

Købmagergade/Kultorvet

Købmagergade/Kultorvet

Udv.renovering | København | 40-50 Mio.Kr.

Udv.renovering af trafik & kommunikation i København . Selve byggeriet er påb...

Kastellet

Kastellet

København

Kastellet: Monument for Danmarks Internationale Indsats er projekteret og r...

Christiansborg

Christiansborg

Anlægsarbejde | København | 46 Mio.kr

Anlægsarbejde af retsbygninger i København . Selve byggeriet er påbegyndt jul...