Nordhavn Tunnellen 2017

Annonce – Dato 11 jan 2018

”State of the art” belysning med LED-armaturer

Nordhavn Tunnellen 2017

Nordhavn Tunnellen 2017

”State of the art” belysning med LED-armaturer

DELUX DENMARK har fra 2014 til 2017 leveret næsten 400 stk. T-LED tunnelarmaturer fra AEC Lighting til Nordhavn Tunnellen. Desuden har de leveret al styringsteknik, softwareprogrammer samt kameraer til 24 timers lysmålinger ved begge indkørsels- og udkørselszoner.

Opgaven

Udbuddet kom i 2011, og opgaven var at belyse to rør med to kørebaner. Der blev lagt vægt på at leverancen skulle være ”state of the art” med hensyn til LED-teknik.
Nordhavnsvej er i alt ca. 1,7 km lang og består af:

  • Et vestvendt tilslutningsanlæg ved Helsingørmotorvejen
  • En ca. 800 m lang åben vejstrækning
  • En ca. 900 m lang tunnel
  • Et østvendt tilslutningsanlæg ved Strandvænget ved Svanemøllehavne
  • En forberedelse til den kommende Nordhavnstunnel i form af en blind tunnel-ende

Vejtunnelen er udført som en cut & cover betontunnel og har to tunnelrør med hver to 3,5 m brede vejbaner og to 1 m brede kantbaner. Tunnelen lever op til det europæiske tunneldirektiv, inklusive alle krav til sikkerhed.

Dagslys-skærm
Dagslys-skærmen var et kapitel for sig selv, specialdesignet af C.F. Møller Arkitekter og produceret i Spanien. Modelforsøg for lys-transmittans var blevet udført på laboratorier og inkorporeret i SAB 08 udbudsteksten.

Køge vejtunnel

En anden tunnel DELUX DENMARK har leveret belysning til er den 150 m lange vejtunnel, der løber under S-togsstationen i Køge. Det er Køge Kommune og Køge Kyst, der i fællesskab har bekostet den 150 meter lange vejtunnel. I alt 20.000 kubikmeter jord er gravet væk for at skabe den nye forbindelse mellem Stationsområdet og den østlige del af Køge, hvor man er i gang med at udvikle Søndre Havn og senere hen Collstrop-grunden.

Opgaven

Det krævede i alt 106 floodlights at oplyse tunnellen. Ved indgangspartiet er placeret 80 stk. Galileo 3 fra AEC, 40 i hver side. I tunnellens indre er brugt 26 stk. Galileo 1, 13 i hver side. Lumen-niveauet strækker sig fra 2.000 til 47.360, sikkerhedsklasse IP 66 og farvetemperaturen er 4000 Kelvin. CRI 70.

Tunnellen blev åbnet for trafik i oktober 2016.

Se mere på www.deluxdk.com