NKT investerer i yderligere kapacitet i Danmark -

Annonce – Dato 4 jul 2024

For at understøtte den stigende efterspørgsel efter mellemspændingskabler, der understøtter netopgraderinger og vedvarende energiprojekter i Danmark og på tværs af Europa, investerer NKT i yderligere produktionskapacitet på sin fabrik i Asnæs.

Markedet for mellemspændingskabler er vokset støt i de senere år

Den planlagte udvidelse af fabrikken i Asnæs er en del af de samlede investeringer i produktions-kapacitet på tværs af NKTs mellemspændingsfabrikker i Danmark, Sverige og Tjekkiet.

Markedet for mellemspændingskabler er vokset støt i de senere år drevet af overgangen til vedvarende energi og den fortsatte elektrificering af samfundet. Netoperatører på tværs af Europa gennemfører store opgraderingsprojekter for at holde trit med udviklingen. For at imødekomme den stigende efterspørgsel og fastholde sin stærke position på markedet investerer NKT yderligere i mellemspændingsforretningen, herunder en kapacitetsudvidelse på fabrikken i Asnæs.

- Asnæs er en vigtig produktionsenhed i NKT. Investeringen i fabrikken spiller en væsentlig rolle i vores vækststrategi om at understøtte markedets stigende efterspørgsel på mellemspændingskabler og styrke vores position som en vigtig partner for vores kunder i den grønne omstilling. Som global virksomhed med hovedsæde i Danmark er det en særlig glæde at få mulighed for at udvide på hjemmefronten. Det er vigtigt for os, at Odsherred Kommune samtidig er villig til at forbedre adgangsveje og logistik til vores fabrik, og vi ser frem til at styrke vores tilstedeværelse i Asnæs og vores rolle i lokalsamfundet, siger Carlos Fernandez, EVP og direktør for forretningsenheden Applications, der dækker lav- og mellemspændingskabler i NKT.

Asnæs er en vigtig produktionsenhed i NKT

Asnæs er en vigtig produktionsenhed i NKT

Den planlagte udvidelse af fabrikken i Asnæs er en del af de samlede investeringer i produktionskapacitet på tværs af NKTs mellemspændingsfabrikker i Danmark, Sverige og Tjekkiet. Investeringerne vil være gradvist operationelle i 2025 og 2026 og styrke NKTs markedsledende position. Investeringerne forventes at skabe omkring 150 nye arbejdspladser på tværs af de tre lokationer, heraf en større andel i Danmark.

Ifølge Det Internationale Energiagentur (IEA) kræver indfrielsen af de nationale klimamål udbygning eller udskiftning af mere end 80 millioner kilometer kabler i elnettet inden 2040, svarende til hele det eksisterende globale net. Ifølge EU's skøn vil Europa skulle investere 584 mia. EUR for at opgradere sine.

Læs mere her

NKT investerer nu i yderligere kapacitet i Danmark for at imødekomme stigende efterspørgsel  på mellemspændingskabler

NKT investerer nu i yderligere kapacitet i Danmark for at imødekomme stigende efterspørgsel på mellemspændingskabler, som er centrale for den grønne omstilling.

Om Applications og NKT i Asnæs

  • Applications er en forretningsenhed i NKT med fokus på kabelløsninger inden for lav- og mellemspænding.
  • Applications' seks primære produktionssteder er placeret i Tjekkiet, Danmark, Polen, Sverige og Storbritannien.
  • Hvert produktionssted er fokuseret på et eller flere markedssegmenter.
  • Applications beskæftiger ca. 1.500 mennesker i hele Europa og realiserede en omsætning (i std. metalpriser) på EUR 638 millioner i 2023.
  • NKT har i dag 180 medarbejdere i Asnæs
  • Asnæs producerer mellemspændingskabler og specialiserede 1kV-kabler og er det logistiske knudepunkt for Skandinavien.
  • NKT har haft kabelproduktion i Asnæs siden 1965

YDERLIGERE INFORMATION

Bestil mere information her eller kontakt os via mail på info@nkt.com så kigger vi gerne forbi til en snak om hvordan vores installationskabler kunne indgå i netop dit projekt.