Leca® letklinker for en bæredygtig løsning

Annonce – Dato 14 jun 2022

Kan genanvendes igen og igen.

Leca, bæredygtige letklinker

Leca® letklinker er et produkt med mange anvendelser og flere funktioner - både i forhold til bæredygtighed, men også praktiske funktioner. Leca® letklinker kan eksempelvis tilføre byggerier bedre indeklima, isolering, radonsikring og lydisolering, og i klimaløsninger kan man bruge letklinkerne til dræn, grønne tage og vandhåndtering. Så hvis du virkelig ønsker at få kvalitet i dit byggeri, er Leca® letklinker et godt produkt at bruge.

Et naturligt materiale

Leca® letklinker er et naturligt materiale, som ”up-scales” i forholdet 1:5. Når Leca Danmark producerer materialet er der naturligt nogle organiske stoffer i leret, som hjælper til at skabe en ”popcorn-effekt”. Leca Danmark kan ved yderlig tilsætning af organisk materiale forstærke denne proces.

Nogle af de materialer der tilsættes er

Mineraluld

Affald fra produktionen af mineraluld, som ellers ville ende i deponi.

Aluslam

Aluminiumsaffald får Leca Danmark fra Grundfos og B&O. Det er poleringsaffald, som vandet er presset ud af.

Lecastøv

Leca-produktionens støv opsamles og genanvendes som råvare. Herved sikres det, at de anvendte råvarer nyttiggøres bedst muligt.

Leca, letklinker

Bidrager til en cirkulær proces

Ved at bruge rest- og affaldsmaterialer, som ellers ville ende i deponi, med samme kemiske sammensætning som ler, bidrager Leca Danmark til en cirkulær proces og sikrer mindst muligt spild fra produktionen af både egne og andres materialer. Leca Danmark tilføjer op til 10 % tilsætningsstoffer til leret og kan på den måde skabe et stærkt produkt uden at ændre på egenskaberne.

Færre lastbiler pr. levering

Fordi Leca® letklinker er så let et materiale, er det utrolig let håndterbart. Dette sparer også en del i transporten, da der kan være 4 gange så meget materiale på bilerne som fx ved sand og grus. Leca Danmark kan tilbyde deres kunder projektspecifikke EPDer, der også indregner transporten fra fabrik til byggeplads.

Leca, affaldsmaterialer, letklinker

Uendelig levetid

Med hensyn til bæredygtighed er Leca® letklinker et produkt, der ikke tilfører farlige stoffer og kemikalier til de omgivelser, de anvendes i. Samtidig er letklinker et produkt med utrolig lang levetid. Da det er et keramisk produkt, giver det faktisk ikke mening at snakke om levetid, da brændt ler hverken bliver påvirket, forandret eller nedbrudt, når det først er indbygget.

Når Leca® letklinkerne er brugt i én opgave, kan de tages ud og genanvendes i et nyt projekt – det være sig f.eks. veje eller huse, da Leca® letklinkerne med deres høje styrke kan bruges til både vej, havne og andre infrastrukturprojekter, grønne tage og byggeri.

Tit og ofte genbruges materialer i en ny sammenhæng eller som et nyt produkt, men Leca® letklinker forbliver Leca® letklinker.

Besøg Leca Danmark på Building Green i København i dagene 3. og 4. november, stand 30.

Få yderligere information om bæredygtige letklinker fra Leca® her, tlf. 87 61 02 01.

Referenceprojekter fra Leca

Opførelse af almene boliger i Varde

Opførelse af almene boliger i Varde

Varde

Byggeherren, Varde Bolig Administration, ansøgte indledningsvis Varde Kommu...

Krøyers Plads - opførelse af boliger

Krøyers Plads - opførelse af boliger

Nybygning | København K | 190 Mio.Kr

Nybygning af boligblokke i København med 67 lejligheder på 7 etager . Selve b...

Det Kongelige Teater, Skuespilhuset

Det Kongelige Teater, Skuespilhuset

Nybygning | København | 900,0 Mio.Kr

Nybygning af teater i København på 4 etager hvor den ene etage er under jorde...

GRØNT TAG PÅ FREDERIKSBERG I KØBENHAVN

GRØNT TAG PÅ FREDERIKSBERG I KØBENHAVN

Frederiksberg

1.100 m3 Leca® letklinker danner underlaget på et af de hidtil største grøn...