Krüger Aquacare kan forlænge betonkonstruktioners levetid med over 50 år i klimarenoveringer

Annonce – Dato 31 maj 2024

Omkring 72.000 danskere krydser dagligt Langebro. Specialiseret renovering sikrer broen og dens brugere de næste mange årtier.

. Specialiseret renovering sikrer broen og dens brugere de næste mange årtier

Renoveringen af den fredede Langebro mellem Sjælland og Amager går nu ind i sin sidste fase. Siden 2021 er en række entrepriser gennemført for at renovere broens murværk, trapper og beton. Krüger Aquacare står for en af de vigtigste, men umiddelbart mindst synlige opgaver.

På broens underside er der fundet revner i betonen, rustpletter fra armeringen og fritlagte dele af armeringen. Uden opsyn eller renovering ville de skader udvikle sig uforudsigeligt og i sidste ende gøre broen ubrugelig. CG Jensen har derfor udbedret skaderne med traditionel betonrenovering, og herefter har Krüger Aquacare installeret katodisk beskyttelse.

Armeret beton i broer som Langebro er særligt udsat for påvirkning, der fører til korrosion

“En traditionel betonreparation udsat for klorider og CO2 kan typisk holde i omkring 5 år, før den begynder at gå i stykker igen. Når vi stopper korrosionen, sparer vi en masse fremtidigt arbejde,” forklarer Thomas Heide Remil, afdelingsleder for Katodisk Beskyttelse hos Krüger Aquacare.

Den katodiske beskyttelse bliver boret og støbt ind i søjler, dæk, bjælker, vægge og trapper under Langebro. Dermed er beskyttelsen svær at få øje på, men dens effekt er markant. På den ene side begrænser man behovet for at bruge ny beton, mens den gamle beton sikres længere levetid.

Tæres af CO2, salt og fugt

Armeret beton i broer som Langebro er særligt udsat for påvirkning, der fører til korrosion. De store mængder trafik udleder CO2. Der saltes på broen i løbet af vinteren, og utætheder i broens dilitationsfuger lader det sive ned i konstruktionen. Og havnens vand afgiver både fugt og salt til broen. Men det er langt fra kun broer over saltvand, der bør ses efter for korrosion i armeringen. De skadelige forhold for armeret beton ses mange steder.

På broens underside er der fundet revner i betonenDen katodiske beskyttelse bliver boret og støbt ind i søjler, dæk, bjælker, vægge og trapper under Langebro

“Det afhænger af konstruktionsdesign, udførselskvalitet, betontype og omgivelserne, hvornår der opstår udfordringer. Men når du kan se problemet, har det udviklet sig længe og kan ikke stoppe af sig selv. Derfor er det også vigtigt at overvåge tilstanden i for eksempel parkeringshuse, svømmehaller og på altaner,” siger Thomas Heide Remil.

De synlige tegn på problemer med betonkonstruktioner er revner, afskallet beton, synlig armering og udtrængning af rust. Krüger Aquacare kan dog måle på alle armerede betonkonstruktioner og fortælle, hvordan armeringen har det. På den måde kan man sætte ind, mens arbejdet er mindre omfattende.

Problemet flyttes ud af betonen

Den katodiske beskyttelse af armeret beton fungerer kort fortalt ved, at Krüger Aquacare opsætter et strømanlæg og et stykke MMO-belagt titanium, hvor al korrosionen ledes over i ved hjælp af strømmen. På den måde kan betonen og armeringen afgive de skadelige stoffer til et stykke titanium, der ikke har andre funktioner end at tage imod korrosion. Det MMO-belagte titanium kan holde mellem 50 og 100 år. Det forventede strømforbrug på installationen er i det værst tænkelige scenarie 1.000 kWh om året.

De indstøbte referenceelektroder holder 20-30 år, mens den udvendige elektronik designes til at holde mindst 20 år – men ofte holder længere. Desuden er den udvendige del let at udskifte. I forbindelse med den katodiske beskyttelse installerer Krüger Aquacare også referenceelektroder i betonen, så konstruktionens tilstand kan overvåges og reguleres uden nye indgreb. De installerede fusionsanoder i trapperne på Langebro holder op til 30 år.

Katodiske beskyttelse af armeret beton

Den slags overvågning udfører Krüger Aquacare for en lang række kunder med særligt udsatte konstruktioner. Det er blandt andet vigtigt for svømmehaller, hvor kombinationen af kemikalier i vandet normalt vil nedbryde armeringen. Her bliver overvågningen til en del af den samlede driftsløsning, Krüger Aquacare byder ind med.

Om Krüger Aquacare

Krüger Aquacare er en del af den internationale Veolia-koncern. Veolia-koncernen arbejder som rådgiver, entreprenør og leverandør inden for bl.a. drikkevand, spildevand, klimasikring og jordforurening. Krüger Aquacare er specialiseret i procesvand, laboratorievand og kemisk beskyttelse med forebyggende effekt.

Yderligere information: Thomas Heide Remil, e-mail: thomas.remil@veolia.com, tlf.: 42120869. 

Mere om produktet Katodisk beskyttelse mod korrosion

Katodisk beskyttelse mod korrosion

Beskyt jeres stålkonstruktioner mod korrosion

Korrosionsbeskyttelse

Korrosionsbeskyttelse

Løbende rensning og korrosionsbeskyttelse eller rustbeskyttelse

Læs mere

Katodisk beskyttelse mod korrosion

Katodisk beskyttelse mod korrosion

Beskyt jeres stålkonstruktioner mod korrosion

Læs mere

Katodisk beskyttelse af beton rev service og drift
Katodisk beskyttelse af svømmebadbassiner
Katodisk beskyttelse i beton
Katodisk beskyttelse - konstruktioner i jord
Katodisk beskyttelse grundlæggende principper
Artikel katodisk beskyttelse
Service fra Krüger Aquacare - vi står for hele processen
Katodisk beskyttelse af P-hus i Viborg

Referenceprojekter fra Krüger Aquacare

Preislers Plads P-hus

Preislers Plads P-hus

Udv.renovering | Viborg | 17,7 mio.kr

Udv.renovering af parkeringshus/kælder i Viborg på 2 etager . Selve byggeriet...

Langebro - Ramperum Sjælland

Langebro - Ramperum Sjælland

Anlægsarbejde | København | 40 mio.kr

Anlægsarbejde af trafik & kommunikation i København . Selve byggeriet er påbe...

P-hus i Aarhus

P-hus i Aarhus

Aarhus N

Årstal (renovation): 2023 Bygherre: Boligkontoret i Aarhus afd. 22.