Krüger Aquacare bekæmper legionella

Dato: 23 mar 2017

Tryghed og sikkerhed i varmtvandsanlægget

Krüger Aquacare bekæmper legionella

Krüger Aquacare bekæmper legionella

Tryghed og sikkerhed i varmtvandsanlægget

Varmt brugsvand giver ideelle betingelser for legionella-bakterien. Derfor påhviler der institutioner, virksomheder og boligforeninger et stort ansvar for at sikre legionella-bekæmpelse i varmtvandsanlægget. En serviceaftale med Krüger Aquacare giver tryghed for brugerne og sikkerhed for at procedurerne er i orden.

Risikovurdering

En risikovurdering fra Krüger Aquacare er en komplet gennemgang af varmecentralen. Den giver straks overblik over, hvor i anlægget der kan være risiko for bakterievækst af legionella, der forårsager den i værste fald dødbringende legionærsyge. Erfaringen viser, at omkring hvert tiende varmtvandsanlæg er inficeret med legionella-bakterien – især større institutionelle anlæg.

Afrapportering

Rapporten fra Krüger Aquacare viser, hvor der særligt er problemer, fx ved blinde rørledninger, og giver anbefalinger til forebyggelse. Det kan være rensning, udsyring og desinfektion af selve varmtvandsbeholderen eller installation af rensningsanlæg. Som en sidegevinst påpeger rapporten også svagheder ved systemet, som giver vandspild, energispild og tæring af rør og installationer. Det viser vej til mulige besparelser.

Rensning og forebyggelse

Viser det sig, at anlægget er inficeret med legionella, kan det være nødvendigt med en total desinfektion af anlægget med en kraftig kloropløsning. Efterfølgende kan man med termisk bekæmpelse – altså rutinemæssigt at hæve vandtemperaturen (70°+) og sikre gennemstrømning i hele anlægget – holde risikoen for legionella-vækst nede.

En sådan ’temperaturgymnastik’ er imidlertid ikke nogen garanti, da legionella skjuler sig og formerer sig i den biofilm, der dannes i vandrørene. Det betyder, at man skal hæve vandtemperaturen flere gange ugentligt og samtidig omhyggeligt sikre, at den forhøjede vandtemperatur når ud i hele anlægget – det vil sige ud til alle tapsteder. Det medfører uvægerligt et stort vandspild.

Krüger slår alarm

En fast aftale med Krüger Aquacare om prøveudtagning hvert halve eller hele år sikrer, at en eventuel bakterieopblomstring bliver opdaget, og at der bliver slået alarm med det samme – det vil sige, allerede når de foreløbige resultater foreligger efter 5 dage: ”Hvis der konstateres legionellavækst i systemet, som overstiger de nationale retningslinjer fra Statens Serum Institut (SSI), bliver man straks adviseret”, garanterer salgsingeniør Charlotte Hammenshøj. ”På baggrund af de endelige resultater udfærdiger vi så et resultatskema med graf, serotype og temperatur og sender en rapport med anbefaling af tiltag for at komme problemerne til livs''.

Sikker dokumentation

Da der er en forskel på smittefarligheden for mennesker i de forskellige serotyper af legionella, får Krüger Aquacare altid foretaget en serotype-bestemmelse, som fremsendes, så snart den foreligger. Er alt OK i vandprøverne, sender Krüger Aquacare en mail med den besked, og de vedhæftede dokumenter kan med ro i sindet arkiveres som dokumentation for, at anlægget bliver passet og kontrolleret efter reglerne. Resultaterne skematiseres og opdateres med nyeste status, hver gang der udtages prøver, således at man opnår optimalt overblik over udvikling, hvad angår legionella, serotype, temperatur og, hvis man har installeret Oxiperm-anlæg, klordioxidniveau.

I sidste ende står den ansvarlige for anlægget dermed med sikkerhed for, at alt er i orden, og kan ved at følge de anbefalede procedurer sikre, at der er dokumentation for det.

Permanent legionella-beskyttelse

Er der legionella-forekomst eller stor risiko for det, er en mere permanent og sikker løsning installation af et Oxiperm-anlæg. Det dræber både legionella og fjerner biofilmen, hvor bakterievæksten forekommer, og forhindrer derved ny opblomstring. Af hensyn til dokumentation af vandkvaliteten kan der tilknyttes en serviceaftale, hvor Krüger Aquacare overvåger prøveudtagning og laboratoriekontrol.

Læs mere her

Se mere på www.aquacare.dk

FÅ NYHEDER OM BYGGEMATERIALER OG
PRODUKTER - DIREKTE I INDBAKKEN

Virksomhedens politik for datahåndtering, integritet og cookies

Du accepterer, at vi indsamler data, når du besøger vores hjemmeside og benytter vores serviceydelser. I vores integritetspolitik forklarer vi, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi bruger dem til.
Læs mere...

OK, jeg forstår