Konstruktionsløsning med lette materialer i træbjælkelag og vådrum

Annonce – Dato 28 sep 2023

mira EPS lightbeton 360 er en MK-godkendt og brandklassificeret løsning.

Mira - Konstruktionsløsning

mira EPS lightbeton 360 i træbjælkelaget på strøer, indskudsbrædder og 4850 silent step (trinlydsfolie). Toppet med armeringsnet, evt. varmeslanger og x-plan fiberspartelmasse.

Fugt og vand må ikke kunne forårsage risiko for personers sundhed og skader på bygningsdele, som det fremgår af Bygningsreglementets kapitel 14 om fugt og vådrum. Derfor skal gulve og vægge udføres, så de kan modstå fugt og eventuelle mekaniske og kemiske påvirkninger, der normalt forekommer i vådrum. Særskilt fremhæves det, at der skal anvendes et velafprøvet eller godkendt vådrumssystem ved konstruktioner, der består af gipsvægge, samt ved gulv- og vægkonstruktioner der indeholder træ eller andre organiske materialer.

mira konstruktionen

Derfor præsenterer mira en konstruktionsløsning på lette vægmaterialer samt en gulvkonstruktion af bjælkelag med indstøbt mira EPS lightbeton 360 og et toplag af x-plan. mira x-plan er en cementbaseret, selvnivellerende gulvspartelmasse, der er fiberforstærket og med høj styrke.

Udførelse

Træbjælkelagskonstruktionen omdannes til en delvis uorganisk gulvkonstruktion bestående af EPS lightbeton og et cementbaseret gulvspartellag på toppen. Denne kombination, hvor EPS lightbetonen mellem bjælkerne og cementspartellaget lamineres sammen, gør konstruktionen mere stabil og lyddæmpende end ved brug af spån-, finer- og svalehaleplader som topbelægning på bjælkelaget med indlæg af mineraluld i bjælkelaget.

mira - Konstruktionsløsning på lette vægmaterialer

Undgå niveauforskellen på gulvet mellem bad og entré

For at undgå niveauforskelle på færdigt gulv mellem entre og bad kan bruseområde med gulvafløb nedsænkes 20-30 mm mellem bjælker, med ensidigt fald mod gulvafløb. Designafløb er meget velegnede. Gulv etableret med eks. profilplader (svalehaleplader) giver en uhensigtsmæssig høj niveauforskel mellem bad og entré. Dette er besværligt i dagligdagen og ikke særlig handicapvenligt.

Med EPS lightbeton 360 opbygges gulvet med kun 20 mm spartelmasse, plus keramisk flise-/vinylbelægning. En højde på totalt maks. 30 mm, hvilket stort set er samme højde som bestående bræddegulv.

mira - Brandklassificeret beton

MK-godkendt

Produktet mira EPS lightbeton 360 er MK-godkendt af ETA Danmark til brug i vådrum på træbjælkelag i etagehuse.

Brandmodstandsevne

mira EPS lightbeton 360 er ikke brandbart og har brandklassificeringen A2-s1,d0, ved minimum lagtykkelse på 35 mm.

Bedre arbejdsmiljø med EPS lightbeton 360:

  • Støvreduceret og nem at bearbejde
  • Mindre risiko for allergi
  • Mindre vægt at håndtere

Læs mere her

Yderligere information: mira.eu.com, tlf. 46 19 19 46.