Klimasikring af veje og pladser

Annonce – Dato 18 mar 2020

Skybrud og monsterregn er en stigende udfordring – især i byområder. Kloaksystemet er ofte utilstrækkeligt og store befæstede arealer forhindrer afledning af vandet.

Colas tilbyder effektive løsninger, som kan håndtere de store regnmængder:

  • Permeabel asfalt, som tillader vandet at trænge gennem asfalten
  • Vandvejen, som effektivt forsinker afledning af vandet via render i vejen.

Colas tilbyder en effektiv, æstetisk og funktionel løsning

Vandvejen

Vandvejen er en effektiv, æstetisk og funktionel løsning til klimatilpasning og vandhåndtering. Med sit design, sin høje kvalitet og holdbare materialer er der tale om en løsning, som både sikrer effektiv afledning af vandet og tilfører byrummet ekstra værdi med de flotte arkitektonisk muligheder.

INDIVIDUELLE LØSNINGER

Klimasikring med Vandvejen kan udføres på mange forskellige måder. Elementerne kan tilpasses både med hensyn til funktionalitet og æstetik. Og vejens eller pladsens profil kan ændres eller anlægges, så den i samspil med elementerne kan rumme og forsinke selv store skybrud, inden vandet langsomt ledes videre.

Enkel etablering

Vandvejen er forholdsvis enkelt at etablere og dermed et økonomisk attraktivt supplement til det eksisterende kloaksystem. Vandvejens elementer findes i mange varianter, lige fra standardiserede vandkanaler til elementer, som sikrer forsinkelse eller nedsivning af vandet. Systemet omfatter desuden bænke, forskellige låg, riste, vandløb og blomsterkasse til udsmykning.

Klimasikring af veje og pladser fra ColasVandvejen er en del af Klimabyen i Middelfart

I Søndergade i Middelfart er vandkanalerne placeret langs det ene fortov, hvor de skiftevis er enten overdækket med perforerede låg, åbne med rindende vand eller beplantet med stauder og græsarter, som bringer et grønt element ind i den smalle gade.

En ændring i vejens tværprofil sørger for, at vandet fra skybrud nu holdes og styres på selve vejen og ledes væk fra husfacader og kældre.

Vandkanalerne er placeret langs de nordlige fortov og varierer i karakter alt efter gadens brug.

Vandvejen i Låsby

På Byskellet i Låsby skaber Vandvejen liv i gaderummet. Både syns- og høresanserne bringes i spil, når man bevæger sig gennem gaden. Vandkanalen langs fortovet har to forløb. I den ene kanal, som er forsynet med åbne låg løber naturligt å-vand fra et nærliggende kildevæld, mens den anden kanal håndterer større vandføringer ved kraftig regn.

Vandvejen i Låsby

Se mere på www.colas.dk, tlf. 4598 9898.