Ingeniørfirmaet SORI

Vi har fokus på bygningsinstallationer i og under bygninger, både nybyg og renovering. Tekniske installationer udgør en væsentlig del af etablerings- og driftudgifterne i moderne byggeri. Vi varetager kundens interesser, også når det gælder økonomi i forbindelse med drift og udførsel. Vores sagsansvarlige ingeniør følger projekt

Læs mere

Produkter fra Ingeniørfirmaet SORI

Indledende undersøgelser

Indledende undersøgelser

Problemstillingen defineres.


Projektledelse

Projektledelse

Vi varetager projektledelsen.


Tilsyn og aflevering

Tilsyn og aflevering

kontrollerer arbejdet.