H+H sætter bæredygtighed i system

Annonce – Dato 7 okt 2021

Byggematerialeproducenten H+H har udgivet sin første bæredygtighedsrapport, der sætter forpligtende mål for virksomhedens bæredygtighedsrejse.

H+H, bæredygtige byggeplader

H+H har været aktive på området i en årrække og gjort meget for at optimere produktion og derigennem nedbringe ressource- og energiforbruget. Nu og fremover er det afgørende for selskabet at dokumentere indsatserne, og derved gøre det let for kunderne at leve op til de stadig flere bæredygtighedskrav til byggeriet. Senest i 2050 skal den samlede udledning af drivhusgasser i H+H’s produktion og værdikæde lande på et stort rundt nul.

Tager ansvaret på sig

Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, verden står overfor. I 2020 fremlagde EU Kommissionen The Green Deal, som anbefaler en reduktion af EU’s udledninger af drivhusgasser med mindst 55 pct. i 2030 – sammenlignet med 1990-niveauet. Energiforbruget relateret til byggematerialer og drift af bygninger står for hele 36 pct. af EU’s samlede udledninger.

Der er en række årsager til, at byggeriet bidrager så massivt til klimaforandringerne. Det skyldes bl.a., at mange bygninger er uhensigtsmæssigt konstrueret, isoleret og vedligeholdt. Og her kan brugen af H+H’s energieffektive løsninger allerede i dag bidrage til klimavenligt nybyggeri og ditto renovering.

Når H+H nu skruer markant op for bæredygtighedsindsatsen, skyldes det også, at man er bevidst om, at virksomheden, som en af Europas største producenter af byggematerialer i porebeton, har et reelt medansvar for at begrænse klimaforandringerne. Og det ansvar tager H+H på sig. Virksomhedens indsats omfatter samtlige 30 fabrikker i Nord- og Centraleuropa og den samlede værdikæde med leverandører og transportører.

Partnerskaber med leverandører

H+H’s bæredygtighedsrapport giver overblik over de tiltag, virksomheden allerede har sat i værk, foruden en række andre, som står i kø for at blive realiseret. Og der er flere store udfordringer, som skal overvindes, før H+H når målet om nul drivhusgasser i 2050.

Virksomhedens klimapåvirkning stammer fra alle led i produktionskæden, men hele 75 pct. af drivhusgasserne kommer fra fremstillingen af cement og kalk, som H+H indkøber fra underleverandører. Her kan løsningen blive, at leverandørerne opsamler CO2 fra produktionen og derefter komprimerer og lagrer den i reservoirer under jorden.

Der bliver forsket intenst på dette område, og H+H arbejder på at indgå partnerskaber med leverandører af cement og kalk med henblik på at finde bæredygtige løsningsmodeller. H+H’s endelige strategi på området vil blive udarbejdet i samarbejde med organisationen The Science Based Targets Initiative, som er stiftet af FN og Verdensnaturfonden.

Læs hele 2020 bæredygtighedsrapporten om H+Hs vej mod en bæredygtig fremtid her