Grønt tag? Selvfølgelig!

Annonce – Dato 21 Feb 2019

Det ideelle alternativ: Grønt er godt for øjnene, miljørigtigt og økonomisk sund fornuft.
Der bliver lavet flere grønne tage i Danmark. Ifølge Ingeniøren er antallet af m2 grønne tage firedoblet fra 39.000 til 162.000 m2 fra 2013-2016.

Grønne tage er ægte, ekstra isoleringEt grønt tag er et tag med planter som tagbelægning fra Navergruppen

Anvendelsen af grønne tage i Danmark er stadig beskedent i forhold til Tyskland, hvor man i over 35 år har arbejdet målrettet med bymiljøet og f.eks. kan få op til 15 procent i rabat på en brandforsikring.
Grønne tage ser ikke kun godt ud, de har også flere fordele - miljømæssigt og økonomisk! Grønne tage kan bruges i naturbeskyttelse med en vigtig rolle som såkaldte biotoper, der giver forskellige livsformer et godt levested.

Grønne tage er ægte, ekstra isolering. Du sparer varmeomkostninger om vinteren og om sommeren sparer du på klimaanlægget. Temperatursvingninger på taget fra plus 80 ° C til minus 20 ° C kan ikke mere forekomme. Grønne tage fungerer som et naturligt beskyttende lag af tagkonstruktion og forlænger konstruktionens levetid betydeligt.
Samtidig forsinkes store mængder nedbør i vækstlaget og nedbøren optages delvist i de grønne planter. Dette medfører mindre vandudledning via kloaksystemet og lavere udgifter til vandrensning. Derved spares afgifter til vandafledning.

Hvad er et grønt tag

Et grønt tag består typisk af planter som er hårdføre og ikke plejekrævende. Når regnen falder på taget, forsinkes vandet i vækstlaget og optages i planterne. Overskydende vand løber igennem tagets drænlag og ned til tagrenden og videre til kloak, faskine eller et regnvandsanlæg i terræn.

Tre slags grønne tage

Grønne tage opdeles groft i intensive, semiintensive og ekstensive tage.

De intensive tage er fx taghaver og andre former for taganlæg, man kan opholde sig i (park på tag), mens de ekstensive tage sjældent er beregnet til ophold og består af tørketålende planter som Sedum – stenurter – eller tørketålende urter og græsser.
Det semiintensive tag er en blanding af de to andre typer tag.
Et grønt tag kan både anlægges oven på et eksisterende tag og på et nybygget. Hældningen må helst ikke overskride 30-35 grader. Er tagets hældning over 15 grader, bør det erosionssikres, da vækstsubstrat og beplantning risikerer at skride ned.

Grønne tage opdeles groft i intensive, semiintensive og ekstensive tage.Navergruppen som leverandør af materialer til Grønne Tage

I Navergruppen’s produktsortimentet finder du kvalitetsløsninger til de mest almindelige anvendelser i det grønne tagområde.

Herudover er vi specialister i klassiske overladematerialer med lang holdbarhed til tag og facade.
Vi leverer og producerer naturskifer samt alt i zink, kobber og aluminium til tag og facade.  

Ønsker du en rigtig taghave? Eller er de økologiske aspekter af grønne tage det vigtigste for kunden?

For mere information:

Peter Duch, direktør og rådgiver hos Navergruppen A/S, tlf.: 70201172, pd@navergruppen.dk

 

Virksomhedens politik for datahåndtering, integritet og cookies

Du accepterer, at vi indsamler data, når du besøger vores hjemmeside og benytter vores serviceydelser. I vores integritetspolitik forklarer vi, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi bruger dem til.
Læs mere...

OK, jeg forstår