Grønt tag

Annonce – Dato 23 jun 2022

Leca® letklinker kan bruges som et let og drænende underlag.

Leca® letklinker grønne tage Ekstensive grønne tage Intensive grønne tage

Taghaver er blevet populære i årenes løb. Dette skyldes hovedsageligt deres alsidige anvendelsesmuligheder i byudvikling, planlægning af åbne områder, økologi og økonomi/beskyttelse. Kraftige regnskyl, der giver oversvømmelse og bekostelige skader i byerne, er blevet et almindeligt syn de seneste år. Grønne tage med Leca® letklinker kan afhjælpe problemet ved at tilbageholde og sågar rense vandet.

Hvad enten der skal laves grønt tag på toppen af en P-kælder eller et hus, så kan Leca® letklinker bruges som et let og drænende underlag.

Hvorfor taghave/grønt tag?

Brugen af hustage som haver betyder, at vi kan skabe flere grønne områder gennem ejendomsudvikling, så områder, der ikke tidligere har været benyttet, kan få nye anvendelsesmuligheder. Resultatet er en direkte forbedring af de steder, hvor vi bor og arbejder, og dermed en forbedring af vores trivsel.

Habitat og biodiversitet: Den miljømæssige fordel ved et grønt tag er bl.a. opbevaring og tilbageførsel af regnvand til den naturlige vandcyklus, højere luftfugtighed, støvkontrol, forbedring af mikroklimaet samt dannelsen af et levested for planter og dyr.

Bygningsfysik: Beskyttelse af konstruktionen, der ligger under taget, er et vigtigt aspekt for arkitekten eller ejeren af bygningen. Endnu en fordel ved et grønt tag er, at bevoksningen giver både lyd- og varmeisolering - mod sommervarme såvel som vinterkulde - og reducerer tagkonstruktionens fysiske og mekaniske belastning, fordi temperatursvingninger og ældning af tagets grundstruktur nedsættes.

Håndtering af vand: Et godt designet grønt tag vil i høj grad bidrage til at begrænse belastningen af afløbssystemerne ved skybrud, og nedsætter derved risikoen for lokal oversvømmelse. Grønne tage opbevarer regnvand i planter og vækstmedier og afgiver det igen til atmosfæren, når vandet fordamper. Vandmængden, der opbevares på et grønt tag og fordamper ud i atmosfæren, afhænger af vækstmediet, dets dybde og typen af planter. Om sommeren kan grønne tage tilbageholde 70-80 % af regnmængden, om vinteren op til 25 %. Tilbageholdelsen af vandet kan gøre en enorm forskel for byernes afledningssystemer.

Grønne tage nedkøler omgivelserne: ”At plante træer og anlægge grønne områder vil - ud over at skabe et smukt boligmiljø - nedkøle omgivelserne. Projekter har vist, at man ved at anlægge grønne tage, grønne områder og benytte de rigtige vandelementer i London, har fået temperaturen til at falde med 8 °C. Desuden vil temperaturpåvirkningen være endnu større, hvis man tager virkningen fra eliminering af mørke bygningsflader med i betragtningen.”

Kilder: Bjørn Lomborgs bog ”Cool it” og reference fra myndighederne i Storlondon, 2006.

valdemars have Leca® letklinker

Grønne tage som arkitektur

Når grønne tage bruges som rekreative og mere fleksible områder, vil der ofte være behov for at bygge skråninger og variationer i terrænet. Her er løsninger med lav vægt at foretrække for at reducere den ekstra belastning, og sætte begrænsninger for den underliggende konstruktion. En velafprøvet, effektiv løsning er at bruge Leca® 10-20 mm. Inden Leca® materialerne udlægges, fastlægges det endelige overfladeniveau ved hjælp af nivellering. Materialerne kan indbygges med blæseudstyr og derefter dækkes med geotekstil og armeringsnet for at stabilisere hele konstruktionen. De resterende lag kan udformes som ved normale ekstensive eller intensive grønne tage.

Leca® letklinker Leca® letklinker grønne tage Ekstensive grønne tage Intensive grønne tage

Ekstensive grønne tage

Ekstensive grønne tage er kendetegnet ved deres lave vægt på grund af en begrænset tykkelse (typisk 5-15 cm for vækstmediet) og meget specielle planter, som skal være lave og hårdføre, oftest alpine, tørjords- eller saftfulde planter. Sedum-planter bruges ofte. Vækstmediet, der typisk er sammensat af en mineralsk blanding af sand, Leca® letklinker og spagnum, er udformet til de valgte planter. Sædvanligvis vandes og gødes planterne kun indtil de er etableret. Efter det første år består vedligeholdelsen af to besøg om året til lugning af invasive arter og sikkerheds- og membraninspektioner.

Intensive grønne tage

Intensive grønne tage er kendetegnet ved deres brug som ’have’ på næsten samme måde, som folk bruger en have på jordoverfladen. Den forøgede jorddybde (20-200 cm) giver mulighed for mere forskelligartede planter, brugen af træer, buske og andre landskabsarkitektoniske aspekter og dermed udviklingen af et mere komplekst økosystem. Kravene til vedligeholdelse - især vanding - er større, og vandingssystemer er som regel foreskrevet. Leca® letklinker kan bruges i blandingen til vækstmediet og som et effektivt drænlag.

Læs mere om Leca® 10-20 – Large her.

Hent brochure om grønne tage her.

Yderligere information: www.leca.dk, tlf. 87 61 02 01.

Mere om produktet GRØNNE TAGE

GRØNNE TAGE

Brugen af hustage som haver betyder, at vi kan skabe flere grønne områder gennem ejendomsudvikling

LECA® 10-20

LECA® 10-20

En blanding af flere finkornede sorteringer

Læs mere

Beregningsværktøj

Beregningsværktøj

Til vurdering af hvor meget vand Leca® løsninger kan holde tilbage

Læs mere

LECA® grønne tage

LECA® grønne tage

Leca® letklinker er velegnet til grønne tage

Læs mere

Beregner til grønt tag

Beregner til grønt tag

Et hjælpeværktøj til opbygning af lagene i et grønt tag afhængigt af type

Læs mere

Referenceprojekter fra Leca

Opførelse af almene boliger i Varde

Opførelse af almene boliger i Varde

Varde

Byggeherren, Varde Bolig Administration, ansøgte indledningsvis Varde Kommu...

Krøyers Plads - opførelse af boliger

Krøyers Plads - opførelse af boliger

Nybygning | København K | 190 Mio.Kr

Nybygning af boligblokke i København med 67 lejligheder på 7 etager . Selve b...

Det Kongelige Teater, Skuespilhuset

Det Kongelige Teater, Skuespilhuset

Nybygning | København | 900,0 Mio.Kr

Nybygning af teater i København på 4 etager hvor den ene etage er under jorde...

GRØNT TAG PÅ FREDERIKSBERG I KØBENHAVN

GRØNT TAG PÅ FREDERIKSBERG I KØBENHAVN

Frederiksberg

1.100 m3 Leca® letklinker danner underlaget på et af de hidtil største grøn...