Grønt PLUS tag fra Phønix Tag

Dato: 8 Dec 2016

En rigtig og bæredygtig løsning

Grønt PLUS tag fra Phønix Tag

Grønt PLUS tag fra Phønix Tag

En rigtig og bæredygtig løsning

Ved nybygning og renoveringsprojekter, vil der i mange tilfælde være flere krav end blot energirammen at tage hensyn til. Energirammen er et uomtvisteligt lovkrav, men lokalplanerne skal man også have med inden projekteringen. I mange kommuner er det nu et krav, at der skal etableres grønt tag. Det er der mange gode grunde til. Udover forsinkelse af regnvandet beskytter det også taget mod nedbrydning fra solens stråler. Biodiversiteten øges også i bymiljøet, da det grønne tag er et perfekt sted for insekter, som atter er føde for større dyr og fugle.

God planlægning og samarbejde

Skal byggeriet overholde BR2015 eller den endnu skrappere BR2020 kan der dog opstå udfordringer i forhold til ønskede m² grønt tag og antallet af nødvendig m² solceller, der skal til for at overholde energirammen. På projektstadiet bør man derfor gå strategisk til værks og lave en god planlægning. Det kræver samarbejde. PHØNIX TAG Energi A/S kan hjælpe med beregning af det nødvendige solcelle areal i henhold til energirammen og under hensyntagen til etablering af det grønne tag.

Grønt PLUS tag

PHØNIX TAG Energi A/S tilbyder projektering af solceller integreret på tagpaptage med sedum belægning (grønt tag), og et sådant tag benævnes et Grønt PLUS tag.

Ved etablering af et Grønt PLUS tag er arbejdsgangen den samme som ved etableringen af et almindeligt tag med tagpap. Forskellen er blot, at der monteres solceller i de ønskede områder, hvorefter sedum monteres ved siden af panelerne.

Solceller og beplantning i plan

Solcellepanelerne, der er monteret med PHØNIX TAG’s patentanmeldte PWP montagemetode, ”svæver” 50 mm over tagfladen. Derved opstår der en naturlig linje imellem belægningen og solcellerne, da solcellerne måler mellem 40 mm til 50 mm i højden og således passer fint til sedum beplantningens samlede højde, der er ca. 90-120 mm. PHØNIX TAG PWP montagemetoden består af aluminiums fastgørelsesskinner, der klæbes til tagpappet.

► Nærmere oplysninger: www.phonixtagenergi.dk

 

Virksomhedens politik for datahåndtering, integritet og cookies

Du accepterer, at vi indsamler data, når du besøger vores hjemmeside og benytter vores serviceydelser. I vores integritetspolitik forklarer vi, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi bruger dem til.
Læs mere...

OK, jeg forstår