Grøn milepæl: Nye Troldtekt akustikplader har negativt CO2-aftryk

Annonce – Dato 18 jan 2022

Byggebranchen kan ikke nøjes med at reducere sig ud af klimakrisen. Der er brug for materialer, som optager mere CO2, end de udleder, og som kan skabe værdi i nye kredsløb efter endt levetid. Et godt eksempel er de nye Troldtekt akustikplader baseret på FUTURECEM™. De fås både som klassiske Troldtekt plader og som designløsninger.

Troldtekt, nye Troldtekt akustikplader har negativt CO2-aftryk

FUTURECEM er en patenteret cementtype, som udnytter synergien mellem kalcineret ler og kalkfiller. Resultatet er cement med et 30 procent lavere CO2-aftryk.

Træet, som er den anden råvare i Troldtekt akustikplader, optager mere CO2 under opvæksten i de danske skove, end produktionen af FUTURECEM udleder. Og da fremstillingen af akustikpladerne på Troldtekts egen fabrik i Danmark foregår med vedvarende energi, går det samlede CO2-regnskab i minus, helt frem til pladerne skal bortskaffes eller genanvendes.

Det vil sige, at akustikpladerne optager mere CO2 end de udleder i faserne A1-A3 i en EPD (råvarer, transport og fremstilling). Det minus bliver endda større under brug, hvor cementlaget i en Troldtekt plade over tid optager CO2 via den kemiske proces karbonatisering.

Troldtekt, akustikpladerTroldtekt, akustikplader baseret på futurecem

Bevarer cementens velkendte fordele

Det er cementen, der giver Troldtekt akustikpladerne deres styrke, holdbarhed og brandsikkerhed uden brug af skadelig kemi.

De fordele er aktuelt svære at opnå med andre bindemidler end cement. Derfor er vi meget begejstrede for, at vores cementleverandør, Aalborg Portland, har udviklet FUTURECEM, som både gør det muligt at tilgodese klimaet og bevare alle de velkendte fordele ved akustikpladerne, siger Peer Leth, adm. direktør hos Troldtekt A/S.

Han tilføjer, at Troldtekt arbejder på forskellige metoder til genanvendelse, så mindst muligt af den indlejrede CO2 skal frigives ved forbrænding, når akustikpladerne er udtjente efter mindst 50-70 år. Allerede i dag indgår fraskær fra Troldtekts fabrik i produktionen af ny cement hos Aalborg Portland. Et pilotprojekt skal afklare, hvordan den ordning kan skaleres op til også at omfatte træbetonaffald fra nedrivning af bygninger.

Cradle to Cradle-guld på vej

Troldtekt akustikplader baseret på FUTURECEM kan leveres fra marts 2022 – i første omgang i varianterne med grå cement, både som klassiske akustikplader og som designløsninger. De nye plader er vurderet til Cradle to Cradles guldniveau, ligesom de øvrige Troldtekt træbetonplader også forventes at avancere fra sølv til guld i første kvartal 2022.

Troldtekt, Akustikplader - indrammede flader med designløsningen Troldtekt curves. Optager mere co2 end de udleder

Mandrup Arkitekt | Ingeniør i Viborg er det første firma nogensinde til at montere de CO2-negative Troldtekt akustikplader baseret på FUTURECEM. De indrammede flader med designløsningen Troldtekt curves optager mere CO2, end de udleder under produktion og brug.

Læs mere om Troldtekt baseret på FUTURECEM