HYSS – Hybrid Solar System

HYSS – Hybrid Solar System

HYSS – Hybrid Solar System

HYSS – Hybrid Solar System – er en innovativ løsning, som udnytter både solenergi og jordvarme. Det betyder, at du får fantastisk god driftsøkonomi, hvor du kun betaler for 1 del elektricitet, mens du får 5-7 gange tilbage i form af varme og varmt brugsvand. Dette resulterer i en kortere tilbagebetalingstid på anlægget, fordi solfangerne anvendes både til produktion af varmt brugsvand og til effektivisering af varmepumpen. HYSS laver alt varmt brugsvand og al opvarmning, og egner sig såvel til nybyggeri som udskiftning af eksisterende varmesystemer.

Relaterede produkter

Solstråler – Solfangere og Solceller

Solstråler – Solfangere og Solceller

Solstråler som træffer jordoverfladen kan bruges til meget.


Søvarmepumpe

Søvarmepumpe

I stedet for at hente varme fra et borehul eller en jordslange bruges en koll...