Et jordingsanlæg fra DESITEK

Dato: 17 nov 2020

Moderne arbejdsstationer, kontorbygninger og erhvervsbyggeri kræver alle, at teknikken konstant fungerer upåklageligt. Derfor er lyn- og overspændingsbeskyttelse påkrævet. Men lige så væsentligt er jordingsanlægget, der danner helegrundlaget for bygningens sikkerhed og funktionalitet.

Derfor er lyn- og overspændingsbeskyttelse påkrævet

En sikker drift

Hvad enten der er tale om en eksisterende bygning eller et nybyggeri, er et funktionelt jordingsanlæg en forudsætning for sikker drift af de elektriske installationer i bygningen og ikke mindst for at beskytte mennesker mod farlige høje spændinger. For at kunne garantere personbeskyttelse og sikker drift, skal installationen opfylde særlige krav, der er specificeret i de individuelle regulativer for de relevante systemer.

Hvad enten der er tale om en eksisterende bygning eller et nybyggeri

Få det hele med fra starten

Design og implementering af jordingssystemet er af helt afgørende betydning. For ved implementering af jordingskonceptet, f.eks. i form af en fundamentjordelektrode, er ændringer ikke mulige bagefter, når først betonen er sat. Udeladelser eller fejl i design- og konstruktionsfasen kan ikke rettes senere - i det mindste ikke uden stort besvær og høje omkostninger. Derfor kræves der enighed mellem arkitekten, byggefirmaet, elektrikeren, installatøren og lynbeskyttelseskonsulenten allerede i designstadiet.

Jordingssystemet danner grundlaget for den korrekte funktion af:

  • Elinstallation (strømforsyning)
  • Elektroniske systemer (informations- og datateknologi)
  • Funktionel potentialudligning
  • Lynbeskyttelsessystem
  • Overspændingsbeskyttelse
  • Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
  • Antennejording

Elinstallation (strømforsyning)Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Funktion af fundamentjording og ringjord

Med fundamentjording fås et jordingsanlæg, der er fungerende og vedligeholdelsesfrit i hele bygningens levetid. Fundamentjordselektroder installeres i bygningens fundament og dækkes af et betonlag på mindst 5 cm. Dermed opnås følgende: 

  • Betonen beskytter jordingsmateriellet mod korrosion 
  • Den typisk fugtige beton på ydersiden af fundamentet etablerer en ledende forbindelse mellem de ovennævnte systemer og jord

I visse tilfælde kan denne jordforbindelse ikke sikres (fundamenter med øget jordkontaktmodstand) som følge af forskellige foranstaltninger vedrørende bygningens konstruktion (f.eks. en bygning lavet af vandtæt beton). I disse tilfælde skal der installeres en korrosionsbestandig ringjordselektrode.

Normkrav til fundament- og ringjord

Det er et normkrav, at der skal installeres en fundamentjordselektrode i alle nye bygninger. Hvis et lynbeskyttelsessystem er installeret, skal de udvidede krav i EN 62305-3 overholdes. Et fundamentjordingsanlæg udfører væsentlige sikkerhedsfunktioner og er en del af den elektriske installation. Derfor skal jordingsanlægget installeres af (eller under opsyn af) en elektriker eller lynbeskyttelsesspecialist. Kontinuitetsmålinger må også kun udføres af en elektriker eller lynbeskyttelsesspecialist.

Eftermontering og renovering af jordingsanlæg i eksisterende bygninger

Et fungerende jordingsanlæg sikrer installationerne og er en forudsætning for at beskytte mennesker - også i eksisterende bygninger. Jordspyd eller ringjordselektroder kan bruges til eftermontering.

Få en ekspert på sagen

Hos DESITEK A/S er de eksperter i jordingsanlæg. Kontakt DESITEK tidligt i processen og vær sikker på, at man får sat det rigtige grundlag for sikkerheden.

Læs mere om jording som grundlaget for sikkerhed og funktionalitet her.

Hent brochure her.

Yderligere information: www.desitek.dk, tlf. 6389 3210.

Virksomhedens politik for datahåndtering, integritet og cookies

Du accepterer, at vi indsamler data, når du besøger vores hjemmeside og benytter vores serviceydelser. I vores integritetspolitik forklarer vi, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi bruger dem til.
Læs mere...

OK, jeg forstår