En stor del af befolkningen lever med luftvejslidelser

Annonce – Dato 16 jun 2020

En undersøgelse fra Aalborg Universitet om befolkningens helbred har trukket overskrifter på det sidste. Som leverandør af ventilationsløsninger har EXHAUSTO mest fokuseret på, hvor stor en del af undersøgelsens deltagere, der har en luftvejslidelse, såsom luftvejsallergi, bronkitis og astma. Det formodes at der er et vist overlap, således at en del af deltagerne lider af flere eller alle lidelserne samtidig.

Ventilation og filtrering af udeluften kan reducere generne, Exhausto

Reducering af generne

For mennesker med astma og allergi kan det være svært at undgå ubehag udendørs og i det offentlige rum, men på arbejdspladsen, i skole-/dagtilbud og ikke mindst hjemme i boligen kan generne reduceres. I bygninger med ventilationsanlæg bliver udeluften filtreret, før den kommer ind i bygningen, så brugerne behøver ikke at benytte vinduerne til udluftning. Ventilationsanlægget sørger også for at nedsætte luftfugtigheden, så husstøvmider kan undgås.

EKSISTERENDE BYGGERI

I bygninger med varmegenvinding kan det være en løsning at erstatte filteret i ventilationsanlægget med et filter af høj klasse. (ePM1 55% eller højere).

Aggregater fra Exhausto

NYBYGGERI

I nybyggeri anbefaler EXHAUSTO at man vælger ventilationsaggregater, hvor det er muligt at indsætte et forfilter foran det normale filter, og på den måde øge filterets levetid.

Dette er fx en mulighed med aggregatserierne:

VEX300T, topaggregat med modstrømsveksler
VEX200 med roterende veksler
VEX4000 modulaggregat - kan fås med såvel krydsveksler som roterende veksler

I lejlighedsbyggeri kan en anden løsning være at installere decentrale ventilationsaggregater, hvor den enkelte beboer kan vælge et bedre filter.

Økonomi

Naturligvis er filtre af høj klasse dyrere end standardfiltre, men for brugeren/beboeren med luftvejslidelser vil det give en langt bedre komfort inden døre. I og med at undersøgelsen fra Aalborg Universitet viser, at en stor del af befolkningen har en luftvejslidelse, er det meget relevant at tage hensyn til dette ved projekteringen.

Yderligere information: www.exhausto.dk, tlf. 65 66 12 34.