Emhætter og emopfangsevne

Annonce – Dato 24 okt 2019

Det er enormt vigtigt at fjerne vand- og madlavningsdampe fra køkkenet, og jo tættere på kilden disse dampe opfanges jo bedre, og jo mindre er den mængde luft, der skal fjernes. Dampe fra madlavning indeholder faktisk skadelige partikler, som ganske vist kan have en behagelig lugt, men som skal fjernes fra indeluften. For at spare energi er det vigtigt, at så lidt luft som muligt anvendes i denne proces.

Emhætter og emopfangsevne

Er der målt efter den korrekte standard?

Derfor er det meget vigtigt at have en velfungerende emhætte, men pas på, når emhætters emopfangsevne sammenlignes - tjek at de er testet efter korrekt standard! Det er vigtigt at kontrollere, at den ønskede emhætte kan leve op til kravene. Bygningsreglementet BR18 indeholder en anvisning på, hvordan man sikrer/kontrollerer, at en given emhætte lever op til kravet om en emopfangsevne på mindst 75%. Kravene fremgår af vejledningens afsnit 1.6, Ventilation i bygninger 

Store forskelle

Men desværre indeholder vejledningen ikke en præcisering af hvilken standard, der gælder for de forskellige typer emhætter:

  • DS/EN61591: Gælder for emhætter med indbygget ventilator
  • DS/EN13141-3: Gælder for emhætter for centrale anlæg, altså emhætter uden indbygget ventilator

Der er en væsentlig forskel på testbetingelserne og krav til luftmængde i de to standarder. Derfor er det meget vigtigt at teste efter den rigtige standard samt at sikre sig, at de emhætter, man sammenligner, er testet efter samme (korrekte) standard.

Det er enormt vigtigt at fjernefjerne vand- og madlavningsdampe fra køkkenet

EXHAUSTOs emhætter

EXHAUSTO oplever, at ovenstående giver anledning til en del snak og behov for afklaring. Desværre har de også bemærket, at flere leverandører af emhætter reklamerer med høj emopfangsevne, der er opnået ved at der er målt efter den forkerte standard.

Alle EXHAUSTO’s emhætters emopfangsevne er målt iht. DS/EN13141-3 - se artiklen her

Yderligere information: www.exhausto.dk, tlf. 65 66 12 34.

Mere om produktet Emhætter

Emhætter

En effektiv emhætte er nødvendig!

Standardemhætter

Standardemhætter

Indbygningsemhætter til central/decentral ventilation med ekstern ventilator

Læs mere

Design emhætter

Design emhætter

Designemhætter fra EXHAUSTO opfylder alle kravene til moderne køkkenventilation

Læs mere

Projektering

Projektering

Exhausto bringer viden til markedet

Læs mere

Standardemhætter - brochure

Standardemhætter - brochure

Læs alt om diverse standardemhætter i denne brochure

Læs mere

Design emhætter - brochure

Design emhætter - brochure

Læs alt om diverse design emhætter i denne brochure

Læs mere

CAD Download

CAD Download

CAD-modeller fra EXselectPRO til AutoCAD og Revit

Læs mere