Drypvandingsanlæg til taghaver, gårdhaver og grønne områder

Annonce – Dato 16 mar 2023

Danregn - Drypvandingsanlæg

Ved mange nybyggerier etableres der taghaver, gårdhaver og grønne områder. For at disse skal have de bedste betingelser for at se frodige ud er det nødvendigt at vande arealerne.

DANREGN vandingsanlæg a/s udfører vandingsanlæg med drypslanger eller pop up sprays med automatisk styring. På større anlæg er det ofte nødvendigt med en pumpe, der sørger for det rette vandtryk, så vandet bliver jævnt fordelt. Sådanne pumpeunits med vandtank, luftgab, automatisk styring og gødningsblander opsættes til mange anlæg.

Drypslanger er gode i bede, da de nemt kan tilpasses bedets størrelse og facon. Når beplantningen er vokset til ser man dem heller ikke. På taghaver hvor jorddækket ofte er begrænset undgås udtørring, når der er et drypvandingsanlæg.

Danregn - Træer har brug for mere vand Træer har brug for mere vand

Hvis der i større bede sættes træer er det vigtigt at være opmærksom på at et træs vandbehov er meget større end de omkringstående småplanter. I anlægsfasen er det vigtigt at være opmærksom herpå så der kan afsættes ekstra drypslange rundt om træet. Bedst er det hvis vandingsanlægget opdeles i sektioner hvor træer kan vandes uafhængigt af den øvrige beplantning, ofte med længere vandingstid. Det har også den fordel at vandingsposer bliver overflødige og der spares den tid der ellers bruges til påfyldning af vandingsposerne.

Projektering af drypvandingsanlæg tilpasset den aktuelle opgave.

Danregn - Pop up sprinklere Danregn - Sprinklere til vanding af blomsterbede

Pop up sprinklere

Med pop up sprinklere til vanding af blomsterbede overbruses planterne. Når vandingen er slut forsvinder dysen og ses ikke. Pop up sprinklerne fås med forskellig rækkevidde og kan indstilles i forskellige vinkler, så vandingen målrettes og vanding på f.eks. murværk undgås.

Læs mere om Danregn Drypvandingsanlæg her

Mere om produktet Drypvandingsanlæg

Drypvandingsanlæg

Spar tid og vand på at benytte drypvanding

Drypvandingsanlæg - brochure