DK Frost

DK Frost

DK Frost

DK Frost er en beton specielt udviklet til udstøbning ved temperaturer helt ned til -10 °C. Betonen er velegnet overalt i byggeriet, hvor processen ellers ville gå i stå i. DK Frost er en special designet beton til udstøbning i meget lave temperaturer. Betonen er sammensat, så den udvikler sin styrke i intervallet mellem +5 og -10 °C.

Relaterede produkter

DK Fiber

DK Fiber

DK Fiber er en fiberbeton til gulvbelægning, etagedæk, fundamenter eller lign...


DK Fuge

DK Fuge

Fugebeton til udstøbning af fuger i dæk, vægelementer og til sammenstøbning a...