Differenssætninger – hvordan undgår du dem?

Annonce – Dato 25 jan 2022

Leca® letklinker er et keramisk bestandigt og keramisk materialeEngang har der været niveaufri adgang fra huset til skurene.

Mange bygninger pælefunderes, fordi undergrunden er blød, men hvordan funderes adgangsveje til disse bygninger, så man samtidig undgår fremtidige sætninger og sikrer niveaufri adgang?

Ved en pælefunderet bygning overser man desværre ofte, at undergrunden også kan være blød uden for bygningen, og det kan give problemer i form af differenssætninger ved niveaufrie adgangsveje og som generelle sætninger af omkringliggende fortov, veje og p-pladser.

Traditionelle fyldmaterialer kan med tiden give problemer

For at opfylde bygningsreglementets krav om niveaufri adgang er en anerkendt løsning at hæve de omkringliggende befæstede arealer med traditionelle fyldmaterialer. Denne tilgang vil imidlertid kunne lede til udfordringer med differenssætninger fra bygning til omkringliggende belægning, grundet den bløde undergrund. Det er ikke et problem man ser med det samme, men med årene vil det vise sig og kun blive værre med tiden.

Der findes en løsning

Hvad enten du står med udfordringen nu, eller skal lave belægning, veje, parkeringsområder, mindre bygninger eller lignende i forbindelse med et pælefunderet byggeri, så kan differenssætninger undgås ved at anvende Leca® letklinker i stedet for traditionelle fyldmaterialer. Det er ganske vist en større omkostning her og nu, men i det lange løb kan det spare bygningens ejer for mange omkostninger til:

  • Reparationer af belægninger
  • Opfyldsmateriale
  • Kloakanlæg
  • Gravitationsledninger samt div. forsyningsledninger

Leca® letklinker løser problemetDer findes en let og holdbar løsning.

Vægtkompensering

Måden man løser det på er, at man vægtkompenserer området. Det vil sige, at du beregner vægten af fx den færdige parkeringsplads, cykelskur eller indkørsel og bortgraver en mængde jord svarende til den vægt - inklusive vægten af den mængde Leca® letklinker, du får brug for. Herefter udlægges en geotekstil, som skal omslutte laget med letklinker, så det ikke blandes med jorden, og herpå udlægges Leca® letklinkerne. Alt afhængigt af projektet kan de leveres med blæsebil, tip eller i big bags. Geotekstilen lukkes rundt om, hvorefter opbygningen fortsættes på traditionel vis.

Dansk produkt med projektspecifik EDP

Ved at vælge en løsning med Leca-produkter vælger du samtidigt et danskproduceret materiale. I produktionen anvendes kun lokaltopgravet ler, som bliver til fem gange så meget færdigmateriale, i forhold til den benyttede råvare. Det meget lette materiale (ca. 245 kg/m³) betyder, at man kan få op til 4 gange så meget materiale leveret pr. læs, som ved traditionelt materiale. Ydermere sparer Leca® letklinkers vægtkompenserende egenskaber én for bortgravning og bortskafning af store mængder materiale. Dermed skal der bruges betydeligt færre ressourcer på opgravning, indbygning samt transport. Tilmed kan Leca tilbyde projektspecifikke EPD’er, så transporten til den enkelte plads er indregnet.

Oprindeligt var der niveaufri adgangOprindeligt var der niveaufri adgang

Høj kvalitet og en lang levetid

Leca® letklinker er et keramisk bestandigt og keramisk materiale, som hverken udvasker eller afgiver kemikalier eller andet til omgivelserne og som tilmed har en utrolig lang levetid. Dermed sikrer du dit byggeri med en løsning af høj kvalitet og en lang levetid.

Yderligere information: www.leca.dk, tlf. 87 61 02 01.

Mere om produktet Sætninger

Sætninger

Leca® letklinker til geoteknisk anvendelse

Principløsning

Principløsning

En rationel og hurtig udførelse til en lav pris

Læs mere

Konstruktionseksempel

Konstruktionseksempel

Lastkompensation med løse Leca® letklinker er en ligevægtsbetragtning

Læs mere

Leca® 4-10

Leca® 4-10

Anvendes primært til geotekniske løsninger

Læs mere

Leca® 10-20

Leca® 10-20

Anvendes i mange typer løsninger

Læs mere

Referenceprojekter fra Leca

Opførelse af almene boliger i Varde

Opførelse af almene boliger i Varde

Varde

Byggeherren, Varde Bolig Administration, ansøgte indledningsvis Varde Kommu...

Krøyers Plads - opførelse af boliger

Krøyers Plads - opførelse af boliger

Nybygning | København K | 190 Mio.Kr

Nybygning af boligblokke i København med 67 lejligheder på 7 etager . Selve b...

Det Kongelige Teater, Skuespilhuset

Det Kongelige Teater, Skuespilhuset

Nybygning | København | 900,0 Mio.Kr

Nybygning af teater i København på 4 etager hvor den ene etage er under jorde...

GRØNT TAG PÅ FREDERIKSBERG I KØBENHAVN

GRØNT TAG PÅ FREDERIKSBERG I KØBENHAVN

Frederiksberg

1.100 m3 Leca® letklinker danner underlaget på et af de hidtil største grøn...