Cramo A/S: Vi tænker i hele forløb - fra planlægning til oprydning

Annonce – Dato 27 nov 2009

Cramo tilbyder at stå for det praktiske omkring en byggeplads. Vi kan sikre dig en velfungerende byggeplads med effektive medarbejdere, så du kan koncentrere dig om det egentlige arbejde.

Cramo A/S: Vi tænker i hele  forløb - fra  planlægning til oprydning Cramo tilbyder at stå for det praktiske omkring en byggeplads. Vi kan sikre dig en velfungerende byggeplads med effektive medarbejdere, så du kan koncentrere dig om det egentlige arbejde.

Cramo er med hele vejen fra planlægningsfasen til den endelige oprydning. Vi følger et projekt helt til døren, og vi sikrer, at byggepladsen er velfungerende og ryddelig gennem hele forløbet.

Vores service omfatter:

* Indhegning og belysningsforhold
* Adgangskontrol og affaldshåndtering
* Rengøring og vedligehold af byggeplads
* Midlertidige VVS og kloakinstallationer
* Dimensionering og levering af el, tele og data
* Dimensionering og opsætning af opvarmning, udluftning eller tørring af byggeri
* Indretning af kontorer og klasselokaler mv.