Certificerede planer for vedligeholdelse og fornyelse

Dato: 23 Feb 2021

De almene boligselskaber gør klogt i at anskaffe sig certificerede vedligeholdelsesplaner, hvis de vil spare på udgifterne til ekstern granskning, lyder opfordringen fra storentreprenør. Baggrunden for den eksterne granskning er en ændring af bekendtgørelsen om drift af almene boliger. Denne ændring betyder, at langtidsbudgetterne nu skal pege 30 år ud i fremtiden.

De almene boligselskaber gør klogt i at anskaffe sig certificerede vedligeholdelsesplaner

Ekstra fokus på kloakområdet

Kloakker og brønde er et af de områder, der skal efterses ekstra grundigt, og de boligforeninger, der allerede løbende får udarbejdet certificerede planer for vedligeholdelse og fornyelse har en stor fordel, fordi de allerede har data, der let kan overføres til rapporter og derved mulighed for at minimere ekstern granskning, lyder meldingen fra entreprenøren Per Aarsleff A/S.

”Der er ekstra fokus på kloakområdet i driftsbekendtgørelsen, fordi det er under jorden. Beskadigede kloakker kan give store skader på bygninger, rotter i lejligheder med videre, så vi hilser da også det nye granskningsinitiativ velkommen, fordi det giver fokus på et område, hvor der er et stort efterslæb”, siger Peter Kim Pedersen, regionschef hos Aarsleff Rørteknik.

Han peger på, at de boligforeninger, der allerede har overblik over tilstanden af kloakkerne via vedligeholdelses- og fornyelsesplaner, derfor har et stort forspring og derved også skal bruge mindre ressourcer på ekstern granskning.

Professionelle aktører

Ifølge driftsbekendtgørelsen skal boligorganisationerne foranstalte ekstern granskning af deres vedligeholdelses- og fornyelsesplaner hvert 5. år. Første gang inden 1. januar 2022.
Det er hensigten, at resultaterne af den eksterne granskning opsamles i det administrative register.
Granskningen tager udgangspunkt i 12 centrale bygningsdele, herunder belægninger, tagterasser, kviste, altaner, vægge, trapper, røranlæg. Fem områder skal granskes ekstra grundigt. Det er kloakker, tagdækning, vægge/facader, vinduer og døre samt varmvandsproduktionsanlæg.

PROFESSIONELLE AKTØRER

Datagrundlag efter standardiserede og uvildige kontrolordninger

Når boligafdelingerne skal have udført vedligeholdelsesplaner for kloaknettet i forbindelse med de nye regler for granskning, er det ifølge Peter Kim Pedersen helt essentielt, at de entrerer med aktører, der leverer datagrundlaget efter standardiserede og uvildigt kontrollerede kontrolordninger.

”Når vi i dag udarbejder planer for vedligeholdelse og fornyelse af kloaknettet, er det medlemsvirksomheder af TV-inspektionsgruppen under Dansk Byggeri, der udfører TV-inspektion på baggrund af standarder og krav fastsat af DTVK (Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning). Med samme koncept sikrer vi det mest præcise datagrundlag for PPV Planerne, som så kan overføres direkte til granskningsplanen”, forklarer Peter Kim Pedersen.

DTKV's medlemsvirksomheder udfører og rapporterer TV-inspektioner efter gældende fotomanual for kloakker, og hvor data udveksles i XML filer, som er det gældende filformat og standard for udveksling af landets kloakdata.

Yderligere information: https://aarsleffpipe.dk/, tlf. 87 44 22 22.

Mere om produktet Rådgiver

Rådgiver

Så er du sikret et godt resultat

Referenceprojekter fra Per Aarsleff A/S

Søndervangen Afd. 24

Søndervangen Afd. 24

Anlægsarbejde | Aarhus | 93 Mio.Kr

Anlægsarbejde af boligblokke i Aarhus med 144 lejligheder på 3 etager . Selve...

Langkærparken i Aarhus

Langkærparken i Aarhus

Udv.renovering | Aarhus | 471 Mio.kr

Udv.renovering af energi optimering/renove i Aarhus med 862 lejligheder på 3 ...

Virksomhedens politik for datahåndtering, integritet og cookies

Du accepterer, at vi indsamler data, når du besøger vores hjemmeside og benytter vores serviceydelser. I vores integritetspolitik forklarer vi, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi bruger dem til.
Læs mere...

OK, jeg forstår