Beskyttelse af bygninger og bygningsdele mod hævet vandstand

Annonce – Dato 13 jun 2019

Der er sket en markant udvikling med klimaet, som bl.a. manifesterer sig ved højere grundvandsstand i jorden. Dette kan give problemer med afledningen af regnvand og medføre et øget behov for regulering af afløbsstrømme til offentlige kloaksystemer. Her er afløbsinstallationer som sokkelrender meget nyttige. De er opbygget således, at de skal beskytte bygninger eller bygningsdele mod risiko for skader og ulemper, som fx kan opstå ved bortledning, nedsivning og ansamlinger af regnvand.

Sokkelrender fra PolysanHybridrende fra Polysan

Læs mere om afløbsteknik hos Dansk Standard her.

Sokkelrender fra Polysan

Polysan producerer sokkelrender af typerne sokkelaffugter/sokkeludlufter samt hybridrender. Fælles for dem begge er, at de er fremstillet til at dræne og lufte, hvor hybridrenden samtidig er opbygget til at bortlede vandet.

Hybridrende

Hybridrenden fra Polysan er ligesom selve sokkelrenden fremstillet til at dræne og lufte, men derudover er den ligeledes designet til at kunne bortlede vandet fra facader og sokler. Kan afdækkes med bl.a. SAPOSTONE, der forhindrer at blade falder ned i renden, og samtidig giver en flot finish. En yderst velfungerende løsning, der lever op til alle de nyeste anbefalinger på området.

Gitterriste, riste fra PolysanAfløbstekning, rende, riste, regnvand

Sokkelaffugter/Sokkeludlufter

Polysan tilbyder forskellige størrelser af sokkelaffugtere. Affugteren består af en profil, som er fuldstøbt i polymerbeton med påstøbt galvaniseret kant, et afstandsstykke og en varmgalvaniseret rist. Renden i sig selv er udformet med en fod, som er med til at sikre balancen. Der medfølger til hver rende et element, der sikre afstanden til muren, og som støtter risten i begge ender. Kantlisten giver en skarp adskillelse mellem belægning/udenoms areal og sokkelaffugteren. Dette sikrer en distance, hvor risten kan fjernes uden at komme i berøring med den omkringliggende belægning ind til sokkelaffugteren. Der tilbydes endvidere hjørnestykker for indvendige og udvendige hjørner.

Dimensioner:

SA1 = 180 mm udvendig højde.
SA2 = 210 mm udvendig højde.
SA4 = 400 mm udvendig højde.

Ristebredder:

Til disse kanter kan der vælges forskellige riste bredder:

SA1 gitterrist 140 mm. SA2 gitterrist 200 mm.
Ristemasken er 33 x 11 mm fra center til center.

Gitterristen er varmgalvaniseret. Den tætte ristemaske sikre bedst muligt at fx blade, ispapir og cigaretskodder osv. ikke kommer ned i udluftningsområdet, samtidig med at styrken på risten er højere end på en rist med større maske.

Der kan yderligere fremstilles individuelle løsninger, hvor der ved indgange, af hensyn til risten eller sokkelaffugterne, kan bygges ind imod Polysan indgangspartiskåle. Sokkelaffugteren kan også tilbydes med rustfri kanter og rustfri gitterriste.