Batterianlæg til private

Annonce – Dato 21 sep 2017

Komplet solcelleanlæg med batteripakke

Batterianlæg til private

Batterianlæg til private

Komplet solcelleanlæg med batteripakke

På Skæring Enge ved Aarhus har Rune Hansen og hans kæreste bygget et lavenergihus, som indeholder flere interessante detaljer. Blandt andet et komplet solcelleanlæg med batteripakke.

Solcellepaneler driver varmepumpe og ventilationsanlæg

I skellet til grundudstykningen ligger fjernvarmeforsyningen fra Studstrup værket, som forsyner Aarhus med varme. Dog ikke husene på Skæring Enge. De forsynes alle fra varmepumper. Varmepumper og ventilationsanlæg kræver el for at kunne køre. Derfor er der monteret 22 solcellepaneler på det flade tag, som er tilkoblet et FRONIUS batterisystem på 7,5 kW.

Batterikapacitet Batteripakken på 7,5 kW er valgt på baggrund af det beregnede forbrug på huset og panelernes dagsproduktion. Det forventes, at produktionen fra solcellerne vil bringe selvforsyningsgraden højt op.

Næsten selvforsynende i sommerhalvåret

I et standard forbrugsmønster vil den primære del af el-forbruget ligge i de sene eftermiddagstimer og tidligt på aftenen. Derfor kan et solcelleanlæg med batteri være en god ide, idet produktionen fra dagtimerne gemmes i batterierne, så energien til bl.a. varmepumpens drift i aften og nattetide kan leveres fra dem. Huset kan stort set være selvforsynende i sommerhalvåret. At det er stort set, og ikke fuldstændigt, skyldes, at alle husstande vil have perioder med henholdsvis meget forbrug og lidt forbrug. Skulle forsyningsgraden være 100%, vil investeringen være urentabel, desuden er det begrænsede antal solskinstimer i vinterhalvåret ikke tilstrækkelig til at kunne forsyne huset.

Et ”smart meter” overvåger produktionen og forbruget

Det gælder derfor om at finde den rette balance mellem størrelse på solcelleanlægget og batteripakken i forhold til det forventede forbrug i bygningen. Kernen og hjernen i systemet er et ”smart meter”, der monteres i el-tavlen. Smart meteret overvåger produktionen og forbruget i installationen. De opsamlede data kan anvendes til at vurdere om man har den rette størrelse på solcelleanlæg og batteripakke. Skulle det vise sig, at batterikapaciteten er for lille, vil man efterfølgende kunne tilkøbe mere kapacitet, som installeres i batteriboksen. Batteriboksen er på størrelse med en vaskemaskine og skal stå i et frostfrit miljø.

En god investering

Når først hele anlægget er monteret, er det ikke noget man skal have bekymringer om eller have særlig viden for at betjene. Det hele passer sig selv, og vil på Skæring Enge kunne spare Rune og hans kæreste for ca. kr. 12.000,- i sparet indkøb af strøm pr. år. Da batterierne, som SONY har produceret, forventes at kunne holde i minimum 20 år, ender investeringen i et solidt plus for Rune Hansen. Det koster dermed intet at være klimabevidst.

Se her hvordan forbruget dækkes af batterierne (real tid).

Virksomhedens politik for datahåndtering, integritet og cookies

Du accepterer, at vi indsamler data, når du besøger vores hjemmeside og benytter vores serviceydelser. I vores integritetspolitik forklarer vi, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi bruger dem til.
Læs mere...

OK, jeg forstår