Bæredygtigt indeklima med ny varmepumpeløsning

Annonce – Dato 7 Dec 2021

Exhausto, varmepumpe, ventilation, opvarmning og kølVEX4000 med reversibel varmepumpe, ventilation, opvarmning og køl i ét aggregat!

BÆREDYGTIGT INDEKLIMA MED NY VARMEPUMPELØSNING

Den enkle, driftssikre og energieffektive løsning til modulaggregatet VEX4000

De ambitiøse klimamålsætninger om reduktion af CO2-udledning kalder på nye løsninger – en af dem er varmepumpen, som en energieffektiv og bæredygtig løsning i kombination med ventilation.

Krav om energieffektivitet og lavt energiforbrug for ventilationsløsninger har givet større fokus på at kombinere varmegenvinding med en integreret varmepumpe. Ved at kombinere ventilation, opvarmning og køl i ét aggregat opnås en løsning, der både er meget energieffektiv og langt enklere end traditionelle køleløsninger.

VEX4000RHP, reversibel varmepumpe til VEX4000 - her er fordelene:

  • Lavt energiforbrug - Ved at vælge VEX4000RHP får du ventilation, varme og køling i et aggregat - enkelt, driftsikkert og energieffektivt
  • Let at konfigurere, installere og vedligeholde - Det betyder, at du med én beregning i EXselectPRO får overblik og tekniske data for hele installationen, som er samlet i ét aggregat
  • Høj pålidelighed og lang levetid - Selve installationen bliver langt mere simpel, når hele løsningen er samlet i et aggregat, ligesom vedligehold bliver enklere og billigere
  • Kompakt design - Løsningen er samtidig pladsbesparende, da den integrerede løsning frigiver plads, der ellers ville være optaget af varme- og køleinstallationer
  • Designet i henhold til VDI6022-1 - Denne tyske norm stiller store krav til adgang for effektiv rengøring, hvilket sikrer god hygiejne i aggregatet og dermed optimale betingelser for ren luft indenfor

Som nævnt er VEX4000RHP en meget energirigtig løsning, både vinter og sommer.

Se eksempel på ydelse i ved forskellige temperaturforhold her

Exhausto, roterende varmevekslerExhausto, Varmeveksler og varmepumpe

VEX4000RHP-ER, VEX4000RHP

TO VARIANTER

Vi tilbyder VEX4000 med reversibel varmepumpe i to varianter (billede)

VEX4000RHP-ER

Her er den roterende varmeveksler placeret mellem fordamperen og kondensatoren.

Med denne løsning får du:

  • det laveste energiforbrug
  • mulighed for kølegenvinding

VEX4000-RHP

Her er varmeveksleren og varmepumpen placeret i separate moduler. Denne løsning kan vælges med enten roterende veksler eller krydsveksler.

Med denne løsning får du:

  • en kompakt løsning, dvs. lettere indtransport af moduler
  • ingen behov for afisning VEX4000-module-rhp

SPØRGSMÅL?

Har du spørgsmål til VEX4000RHP og til hvilken variant, der vil være mest optimal for dit projekt, så er du velkommen til at kontakte os.