B.E.G.´s DALI-LINK lysstyring på Galleri K

Annonce – Dato 1 jul 2021

I samarbejde med AXELTOFT A/S som har fagentreprisen på 7.800kvm kontorer fordelt på 3 etager, har B.E.G. leveret en meget fleksibel DALI lysstyringsplatform til projektet. Løsningen består af en kombination af stand-alone DALI produkter og en DALI-LINK løsning, for at efterleve de krav som kunden havde til funktionerne og samtidig kunne laves med en enkelt installation.

B.E.G., vægsensor

B.E.G.´s DALI-LINK er et system der skaber stor fleksibilitet, da alle komponenter er tilsluttet DALI bussen som er forsynet fra en DALI strømforsyning der er placeret i tavlen. Dette betyder at hvis rum ændres, f.eks. der bliver opsat nye faste vægge eller midlertidige vægge, så skal der ikke ændres i installationen for at lysstyringen kan følge med disse ændringer. Det hele sker via ændring i programmeringen. Programmeringen er simpel og hurtig og det hele sker via Bluetooth i kombination med en gratis app fra B.E.G. Endvidere så håndtere løsningen alt fra ”sluk alt funktion” som kan ske via et tryk eller et signal fra alarmsystemet, scene funktioner, foldedøre og nabostyring mv.

B.E.G., sensor, temperaturreguleringB.E.G. DALI-LINK multisensorer tilbyder en konstant lysregulering i op til 2 lyszoner. Dagslyset bliver tilstedeværelsesafhængigt omfattet af reguleringen, hvorved der kan opnås et mere homogent belysningsniveau.

Alle DALI-enheder (lamper, trykknapmoduler og multisensorer) kræver kun en enkelt DALI-linje, uanset deres gruppering. Som et resultat af dette forenkles navnlig den efterfølgende installation væsentligt.

På Galleri K består løsningen af ca. 200 stk. Stand-alone sensorer fordelt på on/off sensorer i sekundære rum og 4 zoners DALI sensorer i primære rum på den ene etage. På de to andre etager er der etableret en DALI-LINK løsning, som består af 20 stk. DALI LINK strømforsyninger, 50 stk. trykknap interface og ca. 100 stk. tilstedeværelsessensorer. Derudover er der ca. 80 stk. on/off sensorer der styrer lyset i sekundære rum.

VOC-vægsensoren fra B.E.G – Giver forbedret luftkvalitet

Den nye B.E.G. OCCULOG© KNX VOC-vægsensor måler luftkvalitet og -fugtighed og er samtidig en temperaturregulator. Luftkvaliteten bestemmes af de organiske stoffer (VOC) i omgivelserne eller CO2eq. Hver statusindikator angiver den aktuelle tilstand af luftkvalitet og -fugtighed i LEDérne rød, gul og grøn. Selvfølgelig kan de målte værdier bruges til opfølgende programmering. For eksempel kan ventilationsanlægget tændes eller et automatisk vindue kan åbnes ved dårlig luftkvalitet.

CO2

Kuldioxid er en naturlig bestanddel af luft. Indendørs akkumuleres det hovedsageligt gennem indåndingsluften fra levende organismer. En for høj procentdel af kuldioxid i den indendørs luft kan dog være skadelig. DIN EN 13779 opdeler indeklimaet i fire kvalitetsniveauer afhængigt af kuldioxidkoncentrationen:

< 800 ppm = god
800 og 1000 ppm (0,08 til 0,1% volumen) = middel
1000 til 1400 ppm = moderat
> 1400 ppm = lav

Den maksimale CO2-koncentration, som en medarbejder må udsættes for over en 8-timers dag, er 5000 ppm.
Signifikant øgede CO2-koncentrationer og/eller mangel på indendørs ventilation resulterer ifølge undersøgelser i en stærk og undgåelig svækkelse af hjernens ydeevne - især ved beslutningstagning og kompleks strategisk tænkning - i lokaler såvel som i klasseværelser.

Mulighed for individuel styring

B.E.G., sensor, temperaturreguleringTemperaturregulering er også meget enkel: Ved hjælp af grænseværdierne i ETS kan opvarmning eller køling aktiveres via en varmeaktuator. Status-LED'en viser opvarmning i rødt og køling i blåt. Brugeren af rummet kan desuden ændre temperaturen individuelt ved hjælp af det integrerede potmeter. Potmetret behøver ikke nødvendigvis at blive anvendt til temperaturstyring, det kan alternativt bruges som regulator for luftkvaliteten (indstillingspunkt for ppm) eller for luftfugtigheden (den relative luftfugtigheds indstillede værdi). Sensoren giver brugeren af rummet en anden mulighed for individuel styring:

Hvis der gemmes en natsænkning i systemet, kan brugeren aktivere komfortforlængelsen via den integrerede trykknap.

For yderligere info kontakt os på mail her

Mere om produktet Dynamisk lysstyring/Human Centric Lighting (HCL)

Dynamisk lysstyring/Human Centric Lighting (HCL)

Belysning med biologisk effektivt lys til forbedring af velvære og motivation

Projekt eksempler

Projekt eksempler

Se B.E.G.s projekt eksempler her

Læs mere

Downloads

Downloads

Se B.E.G.s downloads her

Læs mere

Human Centric Lighting

Referenceprojekter fra B.E.G. Danmark

Carlsberg Byen

Carlsberg Byen

Nybygning | København | 1310 Mio.Kr

Nybygning af boligblokke i København med 88 lejligheder på 30 etager . Selve ...

Skagens Museum

Skagens Museum

Tilbygning | Frederikshavn | 70 Mio.kr

Tilbygning af museum i Frederikshavn på 2 etager . Selve byggeriet er påbegyn...

LEGO HOUSE - Oplevelseshus

LEGO HOUSE - Oplevelseshus

Nybygning | Billund | 90 Mio.kr

Nybygning af museum i Billund på 3 etager hvor den ene etage er under jorden ...

Dalby Skole

Dalby Skole

Tilbygning | Kolding | Ansl. 14 mio.kr.

Tilbygning af skole 0-10, klasse i Kolding . Selve byggeriet er påbegyndt jun...

Virksomhedens politik for datahåndtering, integritet og cookies

Du accepterer, at vi indsamler data, når du besøger vores hjemmeside og benytter vores serviceydelser. I vores integritetspolitik forklarer vi, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi bruger dem til.
Læs mere...

OK, jeg forstår